Skip to main content
Category

KPI/OKR

HƯỚNG DẪN CÁCH XÂY DỰNG KPI CHO DOANH NGHIỆP THẬT TINH GỌN

By KPI/OKR

Bài viết này sẽ thảo luận về cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp để phát huy tối đa sức mạnh của KPI trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Xây dựng được một hệ thống KPI khoa học và phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp là cách hiệu quả, để đạt được tăng trưởng và phát triển bền vững cao nhất.

1. Sơ bộ về chỉ số KPI cho doanh nghiệp

1.1. Giới thiệu về KPI

KPI (Key Performance Indicator) – chỉ số đo lường hiệu suất hoạt động/ quá trình của một cá nhân, bộ phận phòng ban hoặc tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu. KPI được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động, theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu, từ đó đưa ra các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra.

Mục đích của cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp là đo lường hiệu suất để cải thiện tình hình kinh doanh. Bằng cách dựa trên dữ liệu KPI và kết quả đánh giá, điều chỉnh chiến lược kinh doanh để cải thiện hiệu suất và đảm bảo doanh nghiệp đang tiến gần đến mục tiêu kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể không thể đạt hoàn hảo chính xác 100% KPI đặt ra, nhưng chỉ cần đạt từ 80% trở lên là doanh nghiệp đã thành công. KPI không phải là tĩnh, chúng có thể thay đổi theo thời gian.

Luôn cập nhật và điều chỉnh KPI theo thời gian để đảm bảo rằng chúng vẫn phản ánh đúng mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp. Thực thi cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp là một quá trình liên tục và quan trọng để đảm bảo sự thành công dài hạn.

1.2. Vai trò của cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp

 • Định hướng và tập trung nguồn lực.
 • Đo lường hiệu quả hoạt động.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động.
 • Ra quyết định điều chỉnh chiến lược.
 • Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

2. Lợi ích của việc xây dựng KPI cho doanh nghiệp

Cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp phù hợp và hiệu quả sẽ đem đến nhiều lợi ích cho cả hiện tại và tương lai, giúp tổ chức:

 • Xác định được rõ ràng các mục tiêu, định hướng.
 • Đo lường được hiệu suất, hiệu quả hoạt động.
 • Theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu.
 • Đánh giá kết quả đạt được bằng dữ liệu rõ ràng.
 • Xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên số liệu.
 • Có cơ sở để ra quyết định điều chỉnh chiến lược.
 • Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Phân bổ nguồn lực hiệu quả cho các hoạt động và mục tiêu quan trọng.
 • Cải thiện năng suất lao động khi thúc đẩy nhân viên làm việc để đạt mục tiêu.
 • Nâng cao tính cạnh tranh khi so sánh được hiệu quả hoạt động của mình với các đối thủ.

3. Các bước xây dựng KPI

3.1. Các bước xây dựng KPI cho doanh nghiệp

Xây dựng các chỉ số hiệu suất quan trọng (KPI) cho doanh nghiệp là một quá trình quan trọng để đảm bảo bạn có thể đo lường, đánh giá và theo dõi hiệu suất kinh doanh của mình. Dưới đây là các bước cơ bản về cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp của bạn:

1. Thiết lập mục tiêu ĐỊNH HƯỚNG

Công thức thiết lập mục tiêu cơ bản: Động từ + Danh từ (Đối tượng thực hiện)

Ví dụ: Nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhân viên bán hàng.

Mục tiêu có thể liên quan đến tăng trưởng doanh số bán hàng, cải thiện lợi nhuận, tăng khách hàng mới, hay bất kỳ mục tiêu kinh doanh cụ thể nào khác.

Một số tiêu chí đánh giá mục tiêu đã được thiết lập tốt:

 • Có liên kết với chiến lược doanh nghiệp.
 • Thực sự quan trọng.
 • Khả thi về mặt đo lường.

Mục tiêu nên được xác định, khoanh vùng rõ ràng về công việc thực hiện dành cho đối tương cụ thể nào, mục tiêu thiết lập để đo lường được, có thể đạt được, phù hợp với thời gian và nguồn lực có sẵn. Nếu không KPI xây lên sẽ không đo lường được do mục tiêu dề ra quá chung chung, mơ hồ.

2. Lựa chọn KPI

Từ mục tiêu kinh doanh đã thiết lập ở bước 1, nhà lãnh đạo sẽ lựa chọn hệ thống KPI bằng cách kết nối mục tiêu với các chỉ số KPI quan trọng nhất mà doanh nghiệp muốn đo lường nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.

Để lựa chọn các chỉ số KPI này, doanh nghiệp có thể áp dụng tiêu chí SMART (Cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Tính liên quan và Thời hạn đạt được mục tiêu) để đánh giá từng chỉ số.

3. Đo lường KPI

Sau khi lựa chọn KPI, cần Thu thập dữ liệu liên quan đến các chỉ số đã xác định và thường xuyên đo lường, phân tích chúng. Tần suất đo lường thường được thực hiện tùy vào khả năng của mỗi doanh nghiệp, nhưng tối ưu nhất là thực hiện đo lường hàng tuần.

Các cách tính KPI:

 • KPI định lượng: Tính toán theo công thức
 • KPI định tính: Đánh giá theo thang điểm

Quy trình thu thập dữ liệu để thực hiện đo lường KPI:

 1. Khoanh vùng dữ liệu cần đo lường (chọn mẫu)
 2. Xác định dữ liệu cần thu thập: tử số/ mẫu số
 3. Thiết kế mẫu biểu
 4. Thu thập dữ liệu từ telesale, email form,…

Công việc đo lường hệ thống KPI này cần rất nhiều thời gian và nguồn lực thực hiện, nên các nhà lãnh đạo có thể xem xét sử dụng các công cụ và phần mềm phù hợp để giúp theo dõi tiến trình thực hiện hệ thống KPI thường xuyên hơn.

4. Thiết lập mục tiêu HIỆU SUẤT

Ghép con số (số lượng, doanh thu, lợi nhuận), tỷ lệ phần trăm (tỷ suất sinh lợi, tăng trưởng doanh thu), chất lượng (đánh giá từ khách hàng, tỷ lệ sản phẩm lỗi) và thời gian (thời gian hoàn thành, thời gian phản hồi) vào mục tiêu ĐỊNH HƯỚNG ở trên.

NÊN đặt mục tiêu HIỆU SUẤT sau, không nên đặt ngay từ đầu vì không biết thực tế cụ thế những chỉ số đó như thế nào là phù hợp với doanh nghiệp mình, nên sau khi đo lường có kết quả thì thiết lập mục tiêu Hiệu suất sẽ chính xác và khả thi hơn.

Có thể đặt mục tiêu hiệu suất dựa trên kinh nghiệm của nhà lãnh đạo, số liệu chính thức, tham khảo từ những năm/ quý trước của doanh nghiệp để đặt mục tiêu.

Ngoài ra cũng cần xem xét mức độ thách thức khi đề ra mục tiêu hiệu suất trong cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp. Mức độ thách thức của các mục thiêu Hiệu suất này nên đặt tùy bối cảnh và niềm tin của đội ngũ.

5. Họp hiệu suất

Bước Họp hiệu suất này giúp KPI giống như nhịp tim “sống” trong doanh nghiệp. Có 3 nội dung chính sẽ thực hiện trong cuộc Họp hiệu suất cho doanh nghiệp:

 • Cập nhật tình hình đã hoàn thành bao nhiêu % KPI, xu hướng KPI đang tăng hay giảm, có bám theo mục tiêu Định hướng đã đề ra trong cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp không.
 • Xác định những rào cản, những vấn đề bất khả thi gặp phải khi thực hiện. Và tìm hiểu nguyên nhân KPI đang đi theo xu hướng đó
 • Đề xuất những sáng kiến giải quyết vấn đề đã xác định, phân tích trên.

Tần suất thực hiện các cuộc họp hiệu suất về cách xây dựng kpi cho doanh nghiệp: đối với KPI công ty họp 1 tháng/ lần. KPI phòng ban nên họp mỗi tuần (nếu dữ liệu đo lường, chỉ số tháng không thay đổi thì cuộc họp sẽ xoay quanh giải quyết vấn đề và sáng kiến).

3.2. Ví dụ về cách xây dựng KPI cho nhân viên kinh doanh

Các loại KPI cho nhân viên kinh doanh:

 • KPI tài chính: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí,… -> đo lường hiệu quả về mặt tài chính mà nhân viên kinh doanh thực hiện được
 • KPI hoạt động: Số lượng khách hàng, số lượng đơn hàng, thời gian xử lý đơn hàng,… -> đo lường hiệu quả về hoạt động của nhân viên kinh doanh
 • KPI chất lượng: Tỷ lệ khách hàng hài lòng, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu,… -> đo lường hiệu quả về chất lượng dịch vụ, khả năng tư vấn, thực hiện công việc của nhân viên kinh doanh

Ví dụ về cách xây dựng KPI cho nhân viên kinh doanh:

1. Thiết lập mục tiêu định hướng

Mục tiêu định hướng này cần đi đúng hướng để góp phần, hỗ trợ hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Mục tiêu của doanh nghiệp: Tăng doanh thu 20% trong năm 2023

=> Mục tiêu của nhân viên kinh doanh: Tăng sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn của nhân viên kinh doanh -> đặt KPI chất lượng

Mục tiêu định hướng của nhân viên kinh doanh này rõ ràng, có hỗ trợ với mục tiêu chung của doanh nghiệp, có liên kết với chiến lược thực thi của phòng kinh doanh -> Phù hợp, có khả năng thực hiện được & có quan trọng với nhân viên, phòng ban và doanh nghiệp.

2. Lựa chọn KPI

Sau khi thiết lập Mục tiêu: Tăng sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn của nhân viên kinh doanh.

Chúng ta sẽ mô tả kết quả kỳ vọng: 90% khách hàng nhận được khảo sát sẽ tham gia khảo sát; 75% khách hàng tham gia khảo sát nói là họ hài lòng; điểm khảo sát đạt mức trung bình là 3.5 (trên thang điểm 5)…

Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn 1 số KPI phù hợp nhất (chỉ nên từ 1-2 cái để đảm báo thực hiện tốt nhất)

3. Đo lường KPI

Thực hiện Quy trình thu thập dữ liệu để thực hiện hệ thống KPI như đã đề cập bên trên sau đó tiến hành đo lường.

Với mục tiêu này có thể thu thập dữ liệu để đo lường thông qua form khảo sát (hoặc cuộc gọi phản hồi) mà nhân viên kinh doanh gửi cho khách hàng sau khi tư vấn.

Chọn cách đo lường hệ thống KPI chất lượng này theo phương pháp định lượng với công thức tính:

Số khách hàng hài lòng/ Tổng số khách hàng điền form (hoặc nhận cuộc gọi) x 100%

Quá trình này gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện vì nếu bản thân nhân viên kinh doanh thực hiện sẽ dễ dẫn đến thiếu sót, không minh bạch, mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của họ. Cần một bộ phận riêng biệt hoặc công cụ để hỗ trợ thực hiện, đơn giản hóa công đoạn này và đảm bảo không thiếu sót, đạt được hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm Top 4 phần mềm KPI hiệu quả nhất cho doanh nghiệp

4. Thiết lập mục tiêu HIỆU SUẤT

Giả định tình hình hiện tại của nhân viên kinh doanh: Hiện có 65% khách hàng hài lòng với dịch vụ của nhân viên kinh doanh này.

Trong quá trình xây dựng KPI cho nhân viên kinh doanh này thì việc thiết lập mục tiêu hiệu suất có thể xem xét, cân nhắc như sau:

 • Đặt mục tiêu Hiệu suất để cải thiện tình trạng hiện tại: Tăng sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn của nhân viên kinh doanh lên 70%.
 • Đặt mục tiêu Hiệu suất để nhân viên kinh doanh đột phá: Tăng sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn của nhân viên kinh doanh lên 80%.

5. Họp Hiệu suất:

Với mục tiêu đã thiết lập cho nhân viên kinh doanh doanh, thì phòng kinh doanh nên thực hiện họp hiệu suất 1 tuần/ lần để chia sẻ, cập nhật tình hình nhanh chóng nhất, xác định phân tích các rào cản, bất cập trong công việc để đưa ra sáng kiến hoặc cân nhắc thay đổi chỉ số của hệ thống KPI theo tình hình.

3.3. Lưu ý trong cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp

Một số lưu ý trong cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp, đó là KPI cần:

 • Phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp
 • Phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp
 • Cụ thể, có ý nghĩa, có thể đo lường được
 • Có thể so sánh, truy xuất được
 • Thống nhất giữa các bộ phận, cá nhân trong phòng ban của doanh nghiệp
 • Cẩn thận với các KPI không có ý nghĩa (KPI vanity) vì các chỉ số này không giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định cải thiện hiệu suất.
 • Được phổ biến, truyền thông rộng rãi cho các bộ phận, cá nhân, các bên liên quan trong doanh nghiệp.

Sử dụng các bước trên để bắt đầu cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp và đạt được hiệu suất tối ưu, có sự tăng trưởng và tạo sức bền cực hạn cho doanh nghiệp.

4. Một số phương pháp hỗ trợ triển khai cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp

Cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp là một quá trình quan trọng, có thể giúp đảm bảo doanh nghiệp đang đi đúng hướng và đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, điều này rất phức tạp, tốn nhiều thời gian, nguồn lực, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu của phương pháp. Dẫn đến có tới 70% tổ chức tại Việt Nam thất bại khi triển khai cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp.

Một số anh chị chủ doanh nghiệp có nền tảng kiến thức chuyên sâu lựa chọn tham gia nhiều khóa học hoặc sự trợ giúp của chuyên gia về cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp. Đây cũng là một lựa chọn tốt nếu các anh chị vận dụng được lý thuyết vào thực tế, truyền đạt cho toàn bộ nhân viền và triển khai cho doanh nghiệp. Nhưng nó vẫn sẽ không là một bài toán dễ dàng.

Cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp đơn giản, hiệu quả và thiết thực hơn đó là nên sử dụng sự trợ giúp từ Phần mềm KPI – một công cụ giúp doanh nghiệp thu thập, quản lý và đánh giá các chỉ số hiệu suất quan trọng của doanh nghiệp.

Hoặc sử dụng hỗ trợ từ AI để triển khai cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp cũng là một lựa chọn để các anh chị chủ doanh nghiệp thực thi cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: Cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp đơn giản với AI

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng có thể sử dụng bảng chỉ số Scorecard – một công cụ tinh giản và đơn giản hóa hệ thống KPI, cũng có vai trò theo dõi và đánh giá hiệu suất của doanh nghiệp, từng phòng ban và cá nhân trong quá trình thực hiện mục tiêu đề ra.

5. Tinh gọn cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp với phần mềm Simplamo

5.1. Giới thiệu scorecard – phiên bản đơn giản hơn về cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp

Bảng scorecard là tập hợp từ 5-15 chỉ số được đo lường hàng tuần (hoặc 2 tuần/lần đối với các chỉ số đặc biệt), trong đó mỗi nhân viên đều có chỉ số cho riêng mình và phải báo cáo với cấp trên vào cuộc họp định kỳ hàng tuần.

Scorecard biểu thị hiệu quả của hoạt động kinh doanh, giúp ban lãnh đạo nhanh chóng nắm được mọi diễn biến trong tổ chức và đưa ra các dự báo ngắn hạn, các quyết định kịp thời.

Các anh chị chủ doanh nghiệp có thể sử dụng Scorecard cho doanh nghiệp mình trên phần mềm Simplamo – xây dựng dựa trên nền tảng tư duy quản trị hiện đại chuẩn Hoa Kỳ, phù hợp với các doanh nghiệp kinh doanh tại đa dạng lĩnh vực, mong muốn triển khai BSC, OKR, và thực thi cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp.

Bảng Scorecard này sẽ cung cấp thông tin quan trọng một cách nhanh chóng, từ việc xác định tình hình sức khỏe tổ chức đến đánh giá kết quả, tạo ra sự rõ ràng và mạch lạc, tập trung vào kết quả. Để tổ chức dễ dàng đo lường hiệu suất tổng thể của mình.

5.2 Các bước xây dựng scorecard cho doanh nghiệp

Scorecard gồm hai cấp độ: cấp công ty và cấp phòng ban. Các chỉ số cấp phòng ban sẽ do từng phòng ban chức năng review hàng tuần, còn scorecard cấp công ty sẽ được review định kỳ hàng tuần bởi ban lãnh đạo.

Cấu trúc của một chỉ số scorecard bao gồm:

 • Tên chỉ số
 • Chỉ tiêu của chỉ số
 • Tên người phụ trách
 • Số liệu đo lường hàng tuần, (với màu xanh là đạt, đỏ là chưa đạt)

5 bước xây dựng bảng chỉ số scorecard

 • Bước 1: Xác định Chỉ số kết quả từ vai trò của mỗi nhân sự
 • Bước 2: Tạo Chỉ số dẫn dắt dựa trên quy trình tạo nên chỉ số kết quả

 • Bước 3: Rút gọn danh sách

Cùng thảo luận với đội ngũ và rút gọn danh sách các chỉ số, sau đó sắp xếp các chỉ số phù hợp vào bảng scorecard cấp công ty và bảng chỉ số scorecard cấp phòng ban. Về số lượng, hãy tuân thủ nguyên tắc: Càng ít càng tập trung (5 đến tối đa 15 chỉ số cho cấp công ty và 3 – 5 chỉ số cho cấp phòng ban).

 • Bước 4: Đề ra chỉ tiêu cho từng chỉ số

Riêng với các dữ liệu về Doanh thu/Doanh số nên được phân rã từ dữ liệu trong Bảng kế hoạch kinh doanh/ Tầm nhìn doanh nghiệp hàng năm.

 • Bước 5: Xác định người sở hữu chỉ số dựa trên vai trò của họ.

Quy trình xây dựng bảng chỉ số scorecard sẽ đơn giản, và có thể dễ dàng, nhanh chóng thực hiện chỉ từ 2-3 ngày (tùy vào quy mô công ty). Hãy xem thêm hướng dẫn chi tiết và các ví dụ cụ thể Tại đây.

Khi doanh nghiệp xây dựng được hệ thống chỉ số KPI được tinh giản bằng bảng Scorecard của riêng mình. Đây cũng là lúc xác định được việc doanh nghiệp cần làm, cũng như hệ thống được công tác đo lường, đánh giá thường xuyên, để nắm giữ mọi thứ không bị thả trôi.

Nếu các anh chị muốn tìm hiểu thêm về cách quản lý doanh nghiệp và xây dựng OKR-KPI, lập Scoracard, hay ứng dụng mô hình EOS. Anh chị có thể dành thời gian đọc thêm các bài viết liên quan khác trên trang web simplamo.com của chúng tôi.

—–

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa KPI, OKR. Biến mọi thứ phức tạp trong điều hành trở nên đơn giản và gần gũi đến từng nhân viên. Giải phóng áp lực cho nhà lãnh đạo, tập trung vào điều quan trọng, tối ưu hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

Hãy bắt đầu trải nghiệm Simplamo và cảm nhận sự thay đổi chỉ sau 4 tuần!

Đăng ký nhận buổi demo Simplamo tại: https://app.simplamo.com/sign-up

Cách xây dựng KPI đơn giản cho Doanh nghiệp kết hợp với ứng dụng AI

By KPI/OKR

KPI từ lâu đã là phương pháp quản trị được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, KPI giúp đo lường, đánh giá hiệu quả và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp. Tuy vậy, có đến 70% doanh nghiệp Việt thất bại khi triển khai KPI, vì tính phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu của phương pháp. Với tình hình kinh tế nhiều biến động như hiện nay, xây dựng KPI theo phương pháp truyền thống có thể không còn phù hợp nữa, thay vào đó doanh nghiệp cần một phương pháp đơn giản hơn hoặc có sự trợ giúp từ AI.

xay-dung-KPI-doanh-nghiep1. Tầm quan trọng của việc xây dựng KPI để đo lường

Hầu hết các doanh nhân hiện nay đều từng trải qua trạng thái mù mờ trong vận hành doanh nghiệp. Họ đưa ra các quyết định lớn dựa trên cảm giác và cảm xúc mơ hồ hơn là sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định nhanh chóng và đầy đủ thông tin. Trong khi đó, một bảng chỉ số KPI hiệu quả sẽ giúp:

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp:
  • Kiểm soát mọi hoạt động đang diễn ra trong tổ chức
  • Kịp thời phát hiện vấn đề và đưa ra quyết định đúng đắn
  • Đảm bảo mục tiêu, tầm nhìn có thể hoàn thành đúng kế hoạch
  • Theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên, đưa ra chính sách lương thưởng phù hợp
 • Nhân viên:
  • Nắm chắc các chỉ số cần hoàn thành và tập trung sức lực vào đó
  • Hiểu được sự đóng góp cá nhân vào mục tiêu doanh nghiệp
  • Biết được năng lực của bản thân, làm cơ sở để rèn luyện và phát triển

2. Scorecard – Phương pháp đo lường hiệu quả, đơn giản hơn so với KPI truyền thống

2.1 Khó khăn khi áp dụng KPI truyền thống

Mặc dù mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, thế nhưng áp dụng KPI vẫn là một bài toán khó nhằn, dù cho có tham gia nhiều khóa học hoặc có sự trợ giúp của chuyên gia. Dưới đây là một số khó khăn điển hình, khiến cho KPI trở thành “cơn ác mộng” của không ít doanh nghiệp:

 • Mất nhiều thời gian để xây dựng nên bộ chỉ số KPI cho doanh nghiệp
 • Khó khăn khi xác định KPI phù hợp với từng phòng ban và nhân viên
 • KPI không kết nối với Mục tiêu & Chiến lược doanh nghiệp
 • Mất thời gian lập báo cáo, đánh giá và thúc đẩy nhân viên hoàn thành KPI
 • Không giữ được “lửa” với KPI, công sức đổ sông đổ biển sau một thời gian

2.2 Tại sao nên chuyển qua sử dụng scorecard?

Vì sự phức tạp của KPI truyền thống, nhiều doanh nghiệp trên thế giới hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đã chuyển sang dùng một bảng chỉ số đơn giản hơn để đo lường hoạt động kinh doanh, gọi là scorecard.

Bảng scorecard là tập hợp từ 5-15 chỉ số được đo lường hàng tuần, thể hiện hiệu quả của hoạt động kinh doanh, giúp ban lãnh đạo nắm được mọi diễn biến trong tổ chức và đưa ra các dự báo ngắn hạn, các quyết định kịp thời.

xay-dung-KPI-doanh-nghiep

Khác với KPI truyền thống, scorecard chỉ đo lường hàng tuần (hoặc 2 tuần/lần đối với các chỉ số đặc biệt), trong đó mỗi nhân viên đều có chỉ số cho riêng mình và phải báo cáo với cấp trên vào cuộc họp định kỳ hàng tuần.

2.3 Các ưu điểm của scorecard so với KPI truyền thống

 • Thời gian xây dựng và báo cáo nhanh chóng, đơn giản:

Scorecard là các chỉ số thể hiện hoạt động kinh doanh hàng tuần, dựa trên vai trò của nhân sự nên việc xây dựng đơn giản, không mất nhiều thời gian. Cũng chính vì vậy, việc báo cáo hàng tuần cũng nhanh chóng hơn, không mất nhiều công sức để tổng kết, tính toán như các chỉ số KPI phức tạp. Bên cạnh đó, các chỉ số do ai phụ trách sẽ được người đó trực tiếp báo cáo số liệu.

Ví dụ: Số buổi meeting với khách hàng hàng tuần; Số lượng lead thu về hàng tuần; Doanh thu bán hàng hàng tuần

 • Đưa ra các dự báo ngắn hạn và quyết định kịp thời:

Bằng việc đo lường hàng tuần (bao gồm cả chỉ số kết quả và chỉ số dẫn dắt), doanh nghiệp dễ dàng xác định được xu hướng kinh doanh để đưa ra các dự báo ngắn hạn, mặt khác họ cũng kịp thời phát hiện vấn đề và giải quyết chúng trước khi quá muộn. Điều này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chờ đến khi có báo cáo lãi lỗ của công ty – khi đó đã quá muộn để sửa sai.

Ví dụ: chỉ số doanh thu bán hàng trong tuần không đạt có thể đến từ số lead mang về không đủ hoặc sale gặp khó khăn khi tư vấn bán hàng

 • Đảm bảo đội ngũ luôn ghi nhớ và thực hiện đều đặn

Vì là các chỉ số quen thuộc với công việc hàng ngày và được đo lường hàng tuần, nên đội ngũ sẽ dễ dàng ghi nhớ và đảm bảo chúng luôn được hoàn thành. Điều này giữ cho nhịp hoạt động được diễn ra đều đặn, xây dựng văn hóa làm việc kỷ luật và làm tăng khả năng hoàn thành mục tiêu hàng tháng, hàng quý.

2.4 Các bước xây dựng bảng scorecard cho doanh nghiệp

Scorecard bao gồm hai cấp độ là cấp công ty và cấp phòng ban, các chỉ số cấp phòng ban sẽ do từng phòng ban chức năng review hàng tuần, còn scorecard cấp công ty sẽ được review định kỳ hàng tuần bởi ban lãnh đạo.

Cấu trúc của một chỉ số scorecard bao gồm:

 • Tên chỉ số
 • Chỉ tiêu của chỉ số
 • Tên người phụ trách
 • Số liệu đo lường hàng tuần, trong đó màu xanh là đạt, đỏ là chưa đạt

Có hai loại chỉ số scorecard:

 • Chỉ số kết quả: là chỉ số được tạo nên bằng cách “lượng hóa” một vai trò quan trọng của nhân sự, đồng thời cũng là kết quả công ty mong muốn vai trò này mang lại. Ví dụ: Một trong những vai trò của Trưởng phòng Kinh doanh là “Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng”. Khi đó ta có thể lượng hoá vai trò này là Đạt doanh số bán hàng: 100 triệu/tuần
 • Chỉ số dẫn dắt: là chỉ số được tạo nên bằng cách lựa chọn từ các bước chính trong quy trình thực hiện nhằm đạt được Chỉ số kết quả của vai trò đó. Ví dụ như Số buổi meeting hàng tuần (Meeting với Khách hàng là một bước trong quy trình bán hàng)

5 bước xây dựng bảng chỉ số scorecard

 • Bước 1: Xác định Chỉ số kết quả từ vai trò của mỗi nhân sự
 • Bước 2: Tạo Chỉ số dẫn dắt dựa trên quy trình tạo nên chỉ số kết quả
 • Bước 3: Rút gọn danh sách

Cùng thảo luận với đội ngũ và rút gọn danh sách các chỉ số, sau đó sắp xếp các chỉ số phù hợp vào bảng scorecard cấp công ty và bảng chỉ số scorecard cấp phòng ban. Về số lượng, hãy tuân thủ nguyên tắc: Càng ít càng tập trung (5 đến tối đa 15 chỉ số cho cấp công ty và 3 đến 5 chỉ số cho cấp phòng ban)

 • Bước 4: Đề ra chỉ tiêu cho từng chỉ số

Riêng với các dữ liệu về Doanh thu/Doanh số nên được phân rã từ dữ liệu trong Bảng kế hoạch kinh doanh/ Tầm nhìn doanh nghiệp hàng năm.

 • Bước 5: Xác định người sở hữu chỉ số dựa trên vai trò của họ

xay-dung-KPI-doanh-nghiep

Quy trình xây dựng bảng chỉ số scorecard rất đơn giản, và có thể thực hiện nhanh chóng trong từ 2-3 ngày (tùy vào quy mô công ty). Để xem hướng dẫn chi tiết và các ví dụ cụ thể, bạn hãy nhấn vào đây.

2.4 Các lưu ý khi xây dựng bảng scorecard

 • Mỗi nhân sự nên có ít nhất một chỉ số scorecard

Để làm tăng tính trách nhiệm và cam kết trong công việc của mỗi nhân viên, tạo sự cạnh tranh trong đội nhóm và giao tiếp hiệu quả với quản lý của mình thông qua các con số.

 • Chỉ tiêu có tính thách thức vừa đủ

Với mỗi chỉ số, Bạn cần đặt ra chỉ tiêu. Nhưng nếu chỉ tiêu không có tính thách thức, nhân viên sẽ không có động lực làm việc và thường đợi nước đến chân mới nhảy. Nếu chỉ tiêu có tính thách thức quá lớn, nhân viên sẽ cảm thấy ngộp thở và dễ chán nản. Do đó, hãy đặt ra chỉ tiêu có tính thách thức vừa đủ.

 • Xác định người chịu trách nhiệm cho chỉ số và người phụ trách điền chỉ số đó

Với mỗi chỉ số, bạn hãy xác định một người duy nhất phụ trách, để đảm bảo tính trách nhiệm đối với chỉ số đó. Thông thường, chỉ số do ai phụ trách sẽ do chính người đó điền dữ liệu báo cáo, tuy nhiên đối với các chỉ số của cấp quản lý hoặc liên quan tới dữ liệu bán hàng có thể ủy nhiệm cho trợ lý phụ trách.

 • Hiệu chỉnh scorecard phù hợp thực tiễn

Các chỉ số scorecard được xây ra trong thời gian đầu (chưa có dữ liệu tham khảo) thường quá cao hoặc quá thấp so với năng lực thực tế của đội ngũ, cùng với đó là các chỉ số không phù hợp hoặc không cần thiết để đo lường. Do đó, doanh nghiệp cần quan sát và hiệu chỉnh các chỉ số này cho phù hợp với thực tiễn sau một thời gian đưa vào sử dụng.

 • Kết hợp với nhịp họp hàng tuần

Mặc dù các scorecard được đo lường hàng tuần và có người phụ trách cụ thể, nhưng nếu không được review trong cuộc họp định kỳ thì sẽ không phát huy hết hiệu quả của nó. Khi review bảng chỉ số này cùng với các thành viên khác trong team sẽ làm tăng tính trách nhiệm của mỗi cá nhân và xử lý ngay các vấn đề trong cuộc họp này.

3. Cách ứng dụng AI trong xây dựng KPI đơn giản

3.1 Giới thiệu Simplamo

Simplamo là phần mềm SaaS quản trị mục tiêu hiện đại kết hợp độc đáo giữa OKR & KPI. Bằng cách đơn giản hóa và kết hợp mượt mà các phương pháp quản trị truyền thống như OKR, KPI, BSC, Simplamo đáp ứng nhu cầu quản trị hiện đại, tinh gọn và bài bản cho các doanh nghiệp SME trong và ngoài nước (Mỹ, Úc, Estonia,…)xay-dung-KPI-doanh-nghiep

Trong đó, Chỉ số scorecard là phiên bản ngắn gọn của KPI và Mục tiêu Rocks là phiên bản đơn giản hơn của OKR. Chỉ số và Mục tiêu sẽ được tạo nên dựa trên cơ sở Bảng Tầm nhìn và Sơ đồ trách nhiệm có sẵn trên Simplamo, cùng với đó là các khung cuộc họp định kỳ (hàng tuần-hàng quý-hàng năm) giúp review mọi hoạt động và xử lý các vấn đề phát sinh cùng đội ngũ, từ đó cam kết khả năng đạt được OKR và KPI cho doanh nghiệp, tăng trưởng doanh thu, chinh phục tầm nhìn từ 1 đến 3 năm.

Khi sử dụng Simplamo, người dùng sẽ được cung cấp đầy đủ các công cụ và tài liệu hướng dẫn sử dụng (help.Simplamo.com) để tạo nên bảng chỉ số scorecard cho riêng mình. Không những thế, với sự ứng dụng của tính năng AI được ra mắt trong Simplamo vào tháng 8.2023 vừa qua, sẽ giúp người dùng xây dựng chỉ số nhanh hơn, sát với vai trò nhân sự cùng với nhiều gợi ý thông minh.

3.2 Ứng dụng Simplamo AI trong xây dựng KPI

Để bắt đầu ứng dụng AI trong xây dựng bảng chỉ số scorecad trong doanh nghiệp, bạn cần phải thực hiện trước các bước sau:

 • Hoàn thiện Bảng Tầm nhìn Doanh nghiệp, trả lời các câu hỏi về Tầm nhìn 1-3 năm, mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận,…
 • Hoàn thiện Sơ đồ trách nhiệm, tại đó mỗi vị trí trên sơ đồ sẽ do một nhân sự phụ trách cùng với 5 vai trò quan trọng mà công ty mong muốn vị trí này đạt được

Đây là hai dữ liệu ban đầu, nền tảng để đảm bảo bảng chỉ số của doanh nghiệp phù hợp với Tầm nhìn – Chiến lược và với năng lực thực tế của đội ngũ.

Sau đó, tại mục Chỉ số, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 • Nhấn nút Tạo chỉ số/ chọn Hỏi trợ lý AI
 • Chọn vị trí muốn tạo Chỉ số, ví dụ: Nhân viên Marketing, Trưởng phòng Kinh doanh
 • Vai trò của vị trí tương ứng sẽ tự động hiện ra dựa trên Sơ đồ trách nhiệm đã nhập trước đó
 • Chọn Nhóm, ví dụ: Ban lãnh đạo, Phòng Marketing, Phòng Kinh doanh
 • Nhấn nút Đề xuất

Simplamo AI sẽ phân tích các dữ liệu hiện có và đưa ra danh sách các chỉ số gợi ý cho vị trí này. Dựa trên danh sách này, người dùng sẽ lựa chọn các chỉ số phù hợp nhất và nhấn nút Tạo chỉ số.

Để xem chi tiết hơn về cách ứng dụng AI trên Simplamo, hãy nhấn vào đây để xem lại buổi hướng dẫn trực tiếp do Simplamo tổ chức vào ngày 14.09 vừa qua.

Kết hợp với trí thông minh nhân tạo của AI, người dùng sẽ có nhiều gợi ý cho việc xây dựng chỉ số và mục tiêu doanh nghiệp. Cũng như tiết kiệm thời gian đào tạo và hướng dẫn sử dụng trong toàn đội ngũ, tạo nên văn hóa làm việc hiện đại, chủ động và phát huy sức sáng tạo.

Đăng ký trải nghiệm Simplamo, xây dựng KPI đơn giản cùng với trí thông minh nhân tạo AI tại đây, miễn phí 30 ngày sử dụng đầu tiên: https://app.simplamo.com/sign-up

—————————————————

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa KPI, OKR. Biến mọi thứ phức tạp trong điều hành trở nên đơn giản và gần gũi đến từng nhân viên. Giải phóng áp lực cho nhà lãnh đạo, tập trung vào điều quan trọng, tối ưu hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

Hãy bắt đầu trải nghiệm Simplamo và cảm nhận sự thay đổi chỉ sau 4 tuần!

Đăng ký nhận buổi demo Simplamo tại: https://app.simplamo.com/sign-up

Top 4 phần mềm KPI hiệu quả nhất cho doanh nghiệp

By KPI/OKR, Quản lý hiệu suất

1. KPI là gì? Tầm quan trọng KPI trong doanh nghiệp

Trước khi đi vào tìm hiểu về phần mềm KPI, Simplamo sẽ dành một ít thời gian nhắc về phương pháp quản trị hiệu suất bằng KPI.

KPI là viết tắt của cụm từ Key Performance Indicators, là các chỉ số quan trọng chính được xác định hướng tới một kết quả dự kiến, đánh giá sự thành công của một tổ chức. Các chỉ số KPI cung cấp trọng tâm cho sự cải tiến chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp.

Nói một cách dễ hiểu các chỉ số KPI giúp đo lường sự thành công của hoạt động trong doanh nghiệp: từ các chỉ số bán hàng đến các chỉ số truyền thông mạng xã hội…điều này tạo cơ sở phân tích, đưa ra quyết định khi cần thiết.

*Lưu ý rằng KPI khác nhau giữa các công ty và giữa các ngành, tùy thuộc vào tiêu chí hiệu suất. Các chỉ số KPI được xây dựng phải mang tính thúc đẩy, đo lường được, tạo nền tảng cải thiện được hiệu suất làm việc của doanh nghiệp.

Một ví dụ dễ hiểu về KPI: Giả sử bạn là giám đốc bán hàng của một công ty và muốn đo lường hiệu suất của đội bán hàng của bạn. Một KPI có thể là doanh số bán hàng hàng tháng. Ví dụ, trong tháng này, đội bán hàng đã đạt được doanh số tổng cộng là 500.000.000.

2. Phần mềm KPI là gì?

Phần mềm KPI là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp thu thập, quản lý và đánh giá các chỉ số hiệu suất quan trọng của tổ chức. Giúp tổ chức tập trung vào đo lường hiệu suất tổng thể và dễ dàng cung cấp thông tin quan trọng, từ việc xác định tình hình sức khỏe tổ chức đến đánh giá kết quả, tạo ra sự rõ ràng và mạch lạc, giúp sếp nhanh chóng tập trung vào kết quả của tổ chức.

3. TOP 4 phần mềm KPI cho doanh nghiệp

3.1 Base goal

Base Goal tập trung vào quản trị các mục tiêu trong doanh nghiệp, liên kết các mục tiêu từ công ty xuống phòng ban và cá nhân. Theo đó, các mục tiêu định lượng sẽ được chia thành các chỉ số KPI để đo lường và báo cáo tiến độ đạt mục tiêu của đội ngũ.

Điểm mạnh: Base Goal cung cấp nhiều tùy chọn về KPI (tháng, quý, năm) đa dạng theo nhu cầu và ngành nghề của khách hàng. Cùng với việc có thể kết nối với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái của mình, các chỉ số KPI trên Base Goal sẽ được tự động cập nhật số liệu dựa trên các ứng dụng đó.

Điểm yếu: Base Goal khá phức tạp vì chưa có công thức chuẩn cho người dùng, khó theo dõi tiến độ chung chỉ trên một màn hình.

3.2 Phần mềm kpi Simplamo

Simplamo được xây dựng dựa trên nền tảng tư duy quản trị hiện đại chuẩn Mỹ, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn triển khai BSC, OKR, KPI. Simplamo giúp doanh nghiệp xây dựng & thực thi chiến lược hiệu quả, tối ưu chi phí vận hành, gắn kết đội ngũ vào mục tiêu chung và tăng trưởng doanh thu từ 10-30% hằng năm.

Điểm mạnh: Phần mềm KPI Simplamo tích hợp một cách khoa học giữa KPI và OKR, đơn giản dễ sử dụng, có công thức xây dựng KPI chuẩn. Bên cạnh đó bảng chỉ số trên Simplamo được thể hiện một cách tổng quan, rõ cho nhà lãnh đạo dễ dàng nắm bắt.

Điểm yếu: Hiện tại Simplamo chỉ tập trung vào quản trị và thực thi Mục tiêu/Chiến lược, chưa chú trọng vào các tính năng bổ trợ khác

3.3  Phần mềm KPI Fastwork

Phần mềm KPI trên Fastwork cho phép đo lường, đánh giá hiệu quả việc đạt được mục tiêu của tổ chức, bộ phận chức năng hay cá nhân thông qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng.

Việc triểh khai trên Fastwork giúp doanh nghiệp đảm bảo các yếu tố chính xác, minh bạch, đồng thời nâng cao hiệu suất làm việc của việc khai phần mềm KPI toàn doanh nghiệp.

Điểm mạnh: Dễ dàng xây dựng và quản lý danh sách chỉ tiêu KPI, thiết lập tần suất đo linh hoạt: tháng, quý, năm.

Điểm yếu: Chưa tích hợp triển khai OKR

3.4 Phần mềm KPI Simple

SimpleKPI là một giải pháp phần mềm KPI trực tuyến hoàn chỉnh, cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để tạo, quản lý và giám sát tất cả các Chỉ số hiệu suất chính (KPI) của bạn. Simple KPI giúp xác định và đo lường tiến độ hướng tới thành công trong kinh doanh của mình và cung cấp sự kết hợp hoàn hảo giữa mục nhập, quản lýbáo cáo KPI – tất cả ở một nơi.

Điểm mạnh: phần mềm KPI Simple được đánh giá cao bởi giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng

Điểm yếu: Chưa tích hợp triển khai OKR

4. Cách phần mềm KPI Simplamo giúp sếp khắc phục các điểm nghẽn triển khai KPI

Xây dựng bảng chỉ số KPI giúp sếp hiểu được vị trí của doanh nghiệp và cách duy trì hoạt động kinh doanh. Không có KPI, một công ty có thể nhanh chóng mất đi phương hướng và mục đích. Nói một cách đơn giản là thật khó để một lãnh đạo điều hành một công ty tốt nếu không biết được tình hình hiện tại của doanh nghiệp, rằng doanh nghiệp đang ở đâu và về đâu.

Trong bài viết hôm nay, Simplamo sẽ giúp sếp nhận ra các lỗi phổ biến mà doanh nghiệp thường gặp trong quá trình áp dụng KPI, và cách mà tư duy trên Simplamo giúp sếp khắc phục những điểm yếu này:

Hiện trạng doanh nghiệp triển khai KPI cần chú ý: Trong một khảo sát cho thấy rằng có khoảng 40% doanh nghiệp đo lường mọi số liệu cần đo lường và đây là sai lầm tồi tệ nhất mà một công ty có thể mắc phải. Những chủ doanh nghiệp khác khoảng 38% cho biết họ đo lường mọi thứ và không bao giờ review lại KPI của mình. Song song đó khoảng 25% người tham gia cũng không liên kết được KPI của họ với chiến lược của công ty mà thay vào đó họ thu thập các dữ liệu KPI có sẵn mà những người trong ngành đã sử dụng.

4.1 Đầu tiên, KPI được xây dựng không được kết nối với chiến lược

Một bảng chỉ số KPI hiệu quả sẽ giúp sếp cải thiện được hoạt động công ty và cung cấp thông tin “tình báo” cho doanh nghiệp. Việc xây dựng KPI kết nối với chiến lược sẽ giúp sếp phát huy được sức mạnh của mình và giúp cho mọi thứ được liên kết và thông suốt. Sếp sẽ cân bằng việc phát hiện tình hình hiện tại gây tác động đến chiến lược đồng thời đảm bảo việc điều chỉnh kịp thời.

Phần mềm KPI trên Simplamo được gọi là bảng chỉ số Scorecard. Đo lường các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, cung cấp thông tin phản hồi một cách trực quan và giúp đưa ra các quyết định trong quá trình thực thi chiến lược. Để tạo sự liên kết với chiến lược Simplamo giúp sếp xây dựng bảng chỉ số dựa trên: Tầm nhìn => mục tiêu 10 năm => mục tiêu 3 năm => mục tiêu 1 năm => mục tiêu quý => chỉ số Scorecard. Chính vì sự khoa học, liên kết, và thông suốt như vậy sẽ giúp sếp đưa ra các quyết định đúng đắn trong quá trình thực thi.

Trên một bảng chỉ số giúp sếp: dễ dàng nhìn thấy, dễ dàng nắm bắt, đưa ra quyết định nhanh chóng. Trong quá trình triển khai đội ngũ chuyên gia Simplamo giúp sếp khai thác các chỉ số liên quan đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

 • Ở các chỉ số xanh sếp dễ dàng nhận diện được chỉ số đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngược lại ở các chỉ số màu đỏ là chưa đạt – đây là điểm khai thác những vấn đề, đưa ra trách nhiệm giải trình từ đội ngũ.

4.2 Tất cả mọi thứ có thể đo lường mặc dù vậy không nhất thiết phải đo lường tất cả.

Việc đo lường tất cả các chỉ số khiến sếp không thể tập trung vào các chỉ số đặc biệt quan trọng dẫn đến hiện trạng chồng chất thông tin, khó khăn trong việc đưa ra các quyết định.

Đây là lý do vì sao Simplamo giúp sếp chú trọng từ 10- 15 chỉ số cốt lõi, giúp sếp thể hiện được một cách tổng quan các chỉ số “cốt lõi” trên phần mềm. Không mang đến sự phức tạp, rắc rối, tất cả chỉ số đều được cô đọng trong một màn hình.

Khi sếp xác định được những dữ liệu quan trọng, đây là kim chỉ nam giúp sếp đưa ra những quyết định đúng đắn, khám phá hiện trạng thực tế, từ đó điều chỉnh cách giải quyết các vấn đề của mình.

4.3 Lời nhắc: “KPI không phải là công cụ tĩnh” mà cần được theo dõi và đo lường thường xuyên

Để các chỉ số KPI thật sự hoạt động trong doanh nghiệp, chúng cần được đo lường và theo dõi thường xuyên, giúp mọi thứ không bị thả trôi và rơi vào tình trạng chạy nước rút.

Sau đây là một số lý do nhắc nhở sếp nên theo dõi KPI thường xuyên:

 • Giúp sếp quản trị hiệu suất liên tục
 • Đưa ra các quyết định nhanh chóng
 • Thúc đẩy quá trình “hành động” của đội ngũ

Phương pháp Simplamo giúp sếp khắc phục tình trạng này đó chính là việc tích hợp Review theo dõi bảng chỉ số Scorecard thông qua cuộc họp hàng tuần, tạo nhịp điệu follow một cách liền mạch.

Thông thường, khi các doanh nghiệp quyết định triển khai KPI trong doanh nghiệp và điểm chết nằm ở phần chúng ta không theo dõi mọi thứ. Để việc thực thi được thành công cũng như nhanh chóng bắt mạch, giải quyết vấn đề, bảng chỉ số Scorecard sẽ là một phần được Review trong khung cuộc họp hàng tuần.

5. Các tiện ích tích hợp trong phần mềm KPI trên Simplamo

*KPI, OKR là phương pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để quản trị hiệu suất, dù vậy việc sử dụng 1 trong 2 không giúp sếp giải quyết được bài toán trọn vẹn. Khi kết hợp cả 2 phương pháp quản trị hiệu suất OKR và KPI sẽ giúp sếp phát huy được tối đa sức mạnh của đội ngũ.

“Nếu không có KPI, rất khó để biết điều gì cần cải thiện và nếu không có OKR, bạn sẽ không thể tập trung vào các mục tiêu kinh doanh của mình.” – Andy Grove, một trong những nhà sáng lập của công ty Intel.

Song song với việc xây dựng bảng chỉ số Scorecard, Simplamo giúp doanh nghiệp triển khai OKR hiệu quả. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung tốt cho nhau khi cả 2 được kích hoạt. Trong khi bảng chỉ số Scorecard giúp doanh nghiệp theo sát hoạt động kinh doanh và đây là điểm bắt đầu “cuộc trò chuyện” về những điều cần cải thiện, thì bảng xây dựng mục tiêu OKR (trên Simplamo gọi là Rock) giúp doanh nghiệp xây dựng và bám đuổi mục tiêu hiệu quả.

Việc kết hợp cả 2 một cách khoa học sẽ giúp sếp kiểm soát tốt tình hình của mình qua bảng chỉ số, nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, làm nền tảng đưa ra quyết định đúng đắn trong quá trình thực thi mục tiêu.

Khi doanh nghiệp xây dựng được hệ thống chỉ số KPI của riêng mình cũng là lúc xác định được việc mình cần làm cũng như hệ thống được công tác hỗ trợ việc truy cập, đo lường thường xuyên để mọi thứ không bị thả trôi.

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa OKR và KPI. Biến mọi thứ phức tạp trong điều hành trở nên đơn giản và gần gũi đến từng nhân viên. Giải phóng áp lực cho nhà lãnh đạo, tập trung vào điều quan trọng, tối ưu hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.*

Hãy bắt đầu trải nghiệm Simplamo và cảm nhận sự thay đổi chỉ sau 4 tuần!

*Đăng ký nhận buổi demo Simplamo tại: https://app.simplamo.com/sign-up

TOP 5 Phần Mềm OKRs Triển Khai Mục Tiêu Hiệu Quả Trên Thế Giới Và Việt Nam

By KPI/OKR

1. Phần mềm OKRs là gì?

Quản trị theo mục tiêu OKR là gì? (Objectives and Key Results): là một trong những phương pháp quản trị hiệu suất dùng để xác định, theo dõi và đánh giá tiến trình đạt được mục tiêu trong tổ chức. OKR được phát triển bởi Andy Grove, CEO của Intel và được thực hiện rộng rãi bởi John Doerr, một nhà công nghệ hàng đầu.

Phần mềm OKRs là một công cụ giúp doanh nghiệp triển khai, theo dõi, đánh giá và đo lường mục tiêu trong tổ chức. Một số phầm mềm OKR nổi tiếng: Perdoo, Lattice, Simplamo, VNOKR, Base Goal,…

2. TOP 2 phần mềm quản lý OKRs trên thế giới

2.1 Phần mềm OKRs Lattice

Lattice – Phần mềm quản trị mục tiêu hàng đầu của Mỹ về đánh giá hiệu suất nhân viên dựa trên báo cáo tổng quan và sự hỗ trợ mạnh mẽ của công cụ OKR & Goal. Các tính năng nổi trội của Lattice tập trung vào yếu tố con người, trao đổi 1:1, gắn kết đội ngũ và biểu dương khen thưởng. Với Lattice doanh nghiệp dễ dàng xây nên lộ trình nhân sự rõ nét với đầy đủ các công cụ giúp kết nối – thực thi và phát triển nhân sự.

Điểm mạnh: Song song với việc theo dõi và đo lường mục tiêu, Lattice tập trung nhiều vào khía cạnh con người. Lattice giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất trở nên dễ dàng, xây dựng cho nhân viện lộ trình phát triển nghề nghiệp và mạnh mẽ ở khía cạnh thu hút và giữ chân nhân tài. Lattice cho phép theo dõi sự nghiệp của bất kỳ cá nhân nào cũng như liên kết với sự phát triển của tổ chức.

Điểm yếu: Doanh nghiệp phải trả các mức giá tăng dần để sử dụng nhiều tính năng khác nhau trên Lattice. Các tính năng khá phức tạp và đòi hỏi phải cập nhật dữ liệu thường xuyên.

Phù hợp: Các doanh nghiệp đã phát triển ổn định, có văn hóa cởi mở hiện đại, muốn tập trung xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển nhân tài.

2.2 Phần mềm OKRs Perdoo

Perdoo là một phần mềm quản lý OKR giúp các tổ chức xây dựng, theo dõi và đạt được mục tiêu của họ một cách hiệu quả. Perdoo có một giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng, cung cấp các công cụ để giúp người dùng dễ dàng thiết lập và quản lý các mục tiêu. Người dùng có thể tạo các mục tiêu chính và các kết quả cụ thể, và theo dõi từng tiến độ của các OKR thông qua các biểu đồbáo cáo.

Điểm mạnh: Perdoo giúp doanh nghiệp lên kế hoạch và kiểm soát các họat động diễn ra trong tổ chức trên cùng một nền tảng. Bên cạnh đó, việc cập nhật lộ trình thường xuyên giúp cho việc theo dõi số liệu trở nên trực quan hơn, mang tính định hướng hơn.

Điểm yếu: Perdoo có một giá khá cao, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều này có thể là một rào cản đối với đối với một số tổ chức. Có một số đánh giá cho rằng Perdoo cung cấp nền tảng triển khai OKR có tư duy khá “rộng” làm doanh nghiệp mất một khoảng thời gian dài để tìm hiểu và thích nghi.

Phù hợp: Phần mềm phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn.

3. TOP 3 phần mềm OKRs thông dụng tại Việt Nam

3.1 Phần mềm OKRs Simplamo phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam và Quốc Tế

Simplamo được xây dựng dựa trên nền tảng tư duy quản trị hiện đại chuẩn Mỹ, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn triển khai BSC, OKR, KPI. Simplamo giúp doanh nghiệp xây dựng & thực thi chiến lược hiệu quả, tối ưu chi phí vận hành, gắn kết đội ngũ vào mục tiêu chung và tăng trưởng doanh thu từ 10-30% hằng năm.

Điểm mạnh: Simplamo cung cấp góc nhìn từ tổng quan đến chi tiết, có sẵn các công thức thiết lập mục tiêu chuẩn và khung vận hành mẫu, dễ áp dụng trong toàn đội ngũ, tạo nên sự đồng bộ, có hiệu quả chỉ sau 4 tuần sử dụng. Với hai ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Điểm yếu:  Chưa tập trung vào quy trình làm việc, tính năng này sẽ được phát triển trong thời gian tới

Phù hợp: Simplamo phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 10 – 250 nhân sự, mong muốn có một cấu trúc chuẩn và hiệu suất cao để tập trung đạt được mục tiêu, tăng trưởng doanh thu và gắn kết đội ngũ.

3.2 Phần mềm Base Goal

Base Goal là một phân hệ trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện của Base.vn. Base Goal hỗ trợ việc phân rã & báo cáo mục tiêu, thích hợp để theo dõi & đánh giá KPI nhân viên. Base Goal cung cấp cho người dùng một góc nhìn tổng quan với giao diện “cây mục tiêu” được phân cấp rõ ràng.

Điểm mạnh: Base Goal giúp quản lý thuận tiện trong giao việc và theo dõi nhân viên của mình, Base Goal kết nối với nhiều ứng dụng khác giúp quản lý đồng thời kiểm soát dự án và quy trình. Ngoài ra, Base Goal cũng có một mức giá hợp lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Điểm yếu: Việc kết nối với nhiều ứng dụng khác vừa là điểm mạnh, đồng thời cũng là điểm yếu khi vô tình mang đến sự phức tạp, buộc nhân viên phải dành nhiều thời gian thao tác trên phần mềm, bỏ qua các công việc quan trọng. Bên cạnh đó, Base Goal cũng cung cấp khá nhiều tùy chọn (về chu kỳ, metric) không có công thức thiết lập chuẩn, gây khó khăn trong việc áp dụng đồng bộ và người mới bắt đầu.

Phù hợp: Base Goal phù hợp với các doanh nghiệp mong muốn giao mục tiêu và theo sát các hoạt động hàng ngày của nhân viên.

3.3 Phần mềm VNOKRs

VNOKRS chỉ tập trung vào OKR như đúng tên gọi của mình, không gây xao nhãng và đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc quan trọng của OKR. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở đó, doanh nghiệp cần kết hợp nhiều phương pháp quản trị khác để xây dựng nền tảng và cách phối hợp làm việc hiệu quả, bổ sung các mảng còn thiếu của VNOKRS.

Điểm mạnh: Giúp doanh nghiệp theo sát việc triển khai OKR trong tổ chức

Điểm yếu: VNOKR chỉ có OKR đơn lẻ, không có bảng chỉ số theo sát và đảm bảo hoạt động diễn ra liên tục, hiệu quả. Ngoài ra, việc áp dụng VNOKR cũng gây mất thời gian trong các cuộc họp checkin 1-1 nếu doanh nghiệp có đông nhân sự.

Phù hợp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

4. Tiêu chí lựa chọn phần mềm OKRs cho doanh nghiệp

Một số tiêu chí khi lựa chọn phần mềm OKRs cho doanh nghiệp:

 • Mục tiêu sử dụng: Doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu của mình trong việc áp dụng phần mềm OKR. Mỗi phần mềm OKR có các điểm mạnh khác nhau và sẽ hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp khi họ biết mình tập trung vào điều gì tại thời điểm hiện tại.
 • Quy mô nhân sự và độ phức tạp trong cơ cấu: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần hiệu suất làm việc cao, tối ưu chi phí và sự linh hoạt trong vận hành, một phần mềm OKR với sự đơn giản trong thao tác và dễ áp dụng đồng bộ có thể là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, các doanh nghiệp với quy mô nhân sự lớn, phức tạp (>250 nhân sự), bên cạnh phần mềm OKR doanh nghiệp nên sử dụng thêm các phần mềm giao việc, quy trình khác để mang đến hiệu quả toàn diện.
 • Khả năng đáp ứng của đội ngũ: Khi có một đội ngũ nhân sự khá đa dạng về trình độ, tuổi tác hoặc mới áp dụng OKR lần đầu, doanh nghiệp nên tìm một phần mềm OKR có sẵn công thức chuẩn, chung nhất để áp dụng đồng bộ trong tổ chức, dễ mang đến kết quả nhanh hơn so với các phần mềm cung cấp nhiều tùy chọn.
 • Sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia: Mặc dù OKR không quá mới, có nhiều khóa học và tài liệu viết về OKR, nhưng để áp dụng đồng bộ, liên kết và phân rã mục tiêu phù hợp, sự hỗ trợ của chuyên gia triển khai sẽ là một điểm cộng rất lớn.
 • Giao diện thân thiện với người dùng: Giao diện phần mềm cũng là yếu tố quan trọng để tăng độ yêu thích của đội ngũ nhân sự với phần mềm. Trong đó, các điểm quan trọng bao gồm: giao diện cung cấp đầy đủ các góc nhìn tổng quan & chi tiết, sự logic – mượt mà trong các thao tác, tập trung vào các tính năng quan trọng và dễ dàng nhập, xuất dữ liệu.

5. Điểm khác biệt mang tính đột phá khi triển khai OKR trên Simplamo

5.1 Triển khai OKR kết hợp KPI, xây dựng hệ thống quản trị toàn diện trong doanh nghiệp

Song song với việc giúp doanh nghiệp triển khai OKR, Simplamo tích hợp việc triển khai KPI trên phần mềm (gọi là các chỉ số Scorecard). Bảng chỉ số Scorecard hàng tuần là giải pháp hoàn thiện cho mô hình OKR hiện tại (khi OKR chỉ tập trung vào các kết quả then chốt mà không có các chỉ số đo lường hàng tuần để đảm bảo công việc đang diễn ra đều đặn và đúng tiến độ).

Thay vì cung cấp các chức năng tùy chỉnh không tuân thủ theo bất kỳ tư duy hay nguyên tắc nào, tùy thuộc vào cảm tính của mỗi người, Simplamo giúp doanh nghiệp xây dựng và theo dõi mục tiêu dựa trên tư duy quản trị hiện đại, khoa học và tất cả đều có chủ đích:

 • Mục tiêu được phân rã khoa học từ Bảng tầm nhìn của doanh nghiệp. Trên Simplamo, Bảng Tầm nhìn được thể hiện cô đọng chỉ với 8 phần cốt lõi.
 • Tư duy “tập trung vào điều quan trọng” giúp đội ngũ tập trung nỗ lực vào những công việc quan trọng tại mỗi thời điểm. Mỗi cá nhân có tối đa 3 mục tiêu quý và doanh nghiệp có tối đa 7 mục tiêu quý, giúp phát huy tối đa năng lực đội ngũ, hạn chế các công việc nữa vời.
 • Tích hợp sẵn phương pháp xây dựng mục tiêu Smart cùng với các tính năng gợi ý thông minh.
 • Mục tiêu sau khi xây xong sẽ được phân rã thành các cột mốc – đo lường từng tiến trình thực thi mục tiêu cụ thể.
 • Chỉ số scorecard đo lường sức khỏe của doanh nghiệp hàng tuần: giúp doanh nghiệp xây dựng riêng cho mình bảng chỉ số cốt lõi, dễ dàng đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, phát hiện nhanh chóng các vấn đề xảy ra trong tổ chức.

5.2 Sơ đồ trách nhiệm xây dựng một nền móng vững chắc để mọi người cam kết và trách nhiệm hơn với mục tiêu

Sơ đồ trách nhiệm trên Simplamo giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng vững chắc mang lại sự rõ ràng về vai trò cho mỗi cá nhân về các mục tiêu được giao, mỗi mục tiêu được chỉ định người đảm nhận cụ thể và: đúng người, đúng trách nhiệm. Bên cạnh đó sơ đồ trách nhiệm trên Simplamo thể hiện rõ: người chịu trách nhiệm đảm nhận tại vị trí, cùng với 5 chức năng – công việc cần làm, giúp tất cả các thành viên đều rõ ràng ở trách nhiệm trong mỗi vị trí. Điều này giúp loại bỏ sự lẫn lộn và chồng chéo vai trò trong quá trình thực thi mục tiêu.

5.3 Kiên trì với khung cuộc họp hàng tuần giúp doanh nghiệp nhanh chóng đánh bại mục tiêu đã đề ra

Không chỉ xoay quanh ở vấn đề xây dựng mục tiêu, doanh nghiệp cần chú trong chặt chẽ đến từng tiến trình thực thi để mọi thứ đạt được như kỳ vọng.

Hầu hết các phần mềm OKRs hiện nay trên thị trường đều có thể giúp sếp đo lường tiến trình thực thi của đội ngũ. Tuy nhiên có một điểm yếu đó chính là không có yếu tố giúp toàn bộ đội ngũ cam kết, và việc “đo lường” có thật sự đang diễn ra đều đặn? Rằng mọi người có đang ý thức và trách nhiệm với mục tiêu hàng ngày hay thực tế đội ngũ của sếp thả trôi mọi thứ.

Đây chính là lý do vì sao sếp cần khung cuộc họp tuần và đây là công cụ quan trọng để doanh nghiệp liên kết toàn bộ quá trình thực thi của doanh nghiệp. Khung cuộc họp trên Simplamo sẽ giúp sếp theo dõi từng tiến trình thực thi mục tiêu và giải quyết vấn đề liên tục. Quá trình này sẽ giúp sếp không bỏ sót mục tiêu, kịp thời theo dõi các vấn đề, nhận được sự thảo luận và phản hồi liên tục của đội ngũ về việc thực thi mục tiêu.

Khung cuộc họp trên Simplamo bao gồm:

 1. Chi sẻ tin tốt
 2. Rà soát chỉ số
 3. Rà soát mục tiêu
 4. Phản hồi
 5. Danh sách hành động
 6. Vấn đề cần giải quyết
 7. Kết luận

Để tìm hiểu chi tiết về khung cuộc họp tuần trên Simplamo mời bạn nhấn vào link tại đây

5.4 Tính năng đơn giản, dễ áp dụng phù hợp SME triển khai OKR và KPI thành công

Việc triển khai OKR, kết hợp KPI đơn giản với các tính năng dễ dàng thao tác. Bên cạnh đó phần mềm đã setup sẵn hệ tư duy quản trị giúp nâng tầm lãnh đạo, năng lực quản lý của mọi thành viên.

Đơn giản vì giúp doanh nghiệp đi từ những gì cốt lõi nhất chính là tầm nhìn – cô đọng tầm nhìn thành 2 trang giấy trên Simplamo. Bên cạnh đó đơn giản hơn cơ cấu của tổ chức thông qua “Sơ đồ trách nhiệm”, cung cấp một cái nhìn “rõ ràng” hơn ở các vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong doanh nghiệp. Giúp đội ngũ không ngừng tập trung mục tiêu quan trọng cùng với đo lường các chỉ số sức khỏe doanh nghiệp hàng tuần.

Simplamo đơn giản, nhưng không dễ dàng sử dụng vì cần có tư duy, quá trình sử dụng Simplamo doanh nghiệp sẽ được các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm Coaching tư duy & thao tác sử dụng phần mềm.

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa KPI, OKR. Biến mọi thứ phức tạp trong điều hành trở nên đơn giản và gần gũi đến từng nhân viên. Giải phóng áp lực cho nhà lãnh đạo, tập trung vào điều quan trọng, tối ưu hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

Hãy bắt đầu trải nghiệm Simplamo và cảm nhận sự thay đổi chỉ sau 4 tuần!

Đăng ký nhận buổi demo Simplamo tại: https://app.simplamo.com/sign-up

5 lý do tại sao OKR thành công tại phương Tây, thất bại thảm hại tại Châu Á

By KPI/OKR

OKR (Objectives and Key Results) là một phương pháp quản lý mục tiêu được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp phương Tây như Google, Intel, hay LinkedIn,… đưa các công ty này vụt sáng thành các Siêu Sao trên thánh địa Kinh Doanh toàn cầu. Tuy nhiên, đa số OKR chỉ thành công tại các nước Châu Âu và Mỹ còn với Châu Á thường chỉ nhận lại kết quả thất bại ê chề, có lý do gì đằng sau bài toán hiệu suất này không, phải chăng vì “bên Tây họ có nhiều siêu anh hùng hơn”, câu trả lời là không hẳn. Vì sao, vì thế kỷ 21 là thế kỷ của Châu Á, chắc chắn chúng ta đang bị sai ở một số bước nào đó thôi, cùng Simplamo.com tìm hiểu qua bài viết sau nhé! 

Theo báo cáo của McKinsey một tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới, đã nghiên cứu và phân tích về OKR và ảnh hưởng của nó trên các thị trường khác nhau. Dưới đây là 5 lý do mà McKinsey & Company đưa ra, giải thích tại sao OKR thường rất thành công tại phương Tây nhưng thất bại “thảm họa” tại Châu Á.

Có phải người Châu Âu thành công vì sở hữu nhiều máy móc hiện đại hơn, hay họ có nhiều người học MBA hơn, hay sở hữu bộ thần kinh thuộc hàng cấp tiến hơn tất cả, hiển nhiên là không rồi, đa số chúng ta thất bại vì bị RỐI trong tư duy từ những bước đi đầu tiên khi thực hiện OKR, vậy giờ làm sao? Cùng truy tìm sự “Đơn Giản Hóa”.

Tại châu Á, với khả năng ngôn từ thiên biến vạn hóa, nét chữ uyển chuyển rồng bay phượng múa, thường có xu hướng tiếp nhận những điều mới từ nước ngoài với tâm lý “khó”, mà đã là khó rồi nên dễ mặc định nó “phức tạp”, không sao hôm nay cùng Simplamo khám phá ra 5 cách khiến ta dễ bị mắc sai lầm khi thực hiện OKR, vô cùng dễ hiểu, không cần phải AI cầu kì trí tuệ đỉnh cao mới hiểu được, có khi chỉ cần đọc qua là hiểu được luôn, khi nắm rõ 5 đặc điểm này chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra rằng , thật ra việc thực hiện OKR cũng không khó lắm đâu.

1. Yếu tố văn hóa

Tại các công ty Châu Á, luôn đề cao tôn trọng thứ bậc và xem việc phản bác ý kiến của Sếp là hành vi thiếu tôn trọng cấp trên, thất lễ với người lớn tuổi, điều này dẫn đến sự cứng nhắc và bảo thủ trong các tổ chức, tính thụ động chờ lệnh từ nhân viên. Mà đối với OKR, tư duy bảo thủ rất dễ bị sự linh hoạt của thị trường đánh bại.

“Trending” là từ khóa của tất cả hành vi khách hàng hiện nay, đó là lý có rất nhiều người thành công hiện nay không cần bằng cấp, thậm chí là thành công khi còn là một thiếu niên trên các nền tảng trực tuyến. Khởi nghiệp khi còn rất trẻ với số tiền kiếm được lên đến hàng chục triệu đô, trong khi những người khổng lồ già cỗi đã bị đánh sập bởi chính lối tư duy quản trị “văn hóa cúi đầu”, phải bán mình cho các công ty nhỏ và nhanh nhẹn thống lĩnh thị trường, tiêu biểu như trường hợp của Toshiba với 150 năm tuổi phải bán lại cho hàng loạt các công ty Đài Loan và một số tổ chức tài chính khác. 

Chìa khóa ở đây là: Lãnh đạo trao quyền, cởi mở liên tục, khuyến khích nhân viên mạnh dạn nói lên ý kiến và sẵn sàng tranh luận để có những phương án hay nhất cho các hoạt động của công ty trong các cuộc họp. Thẳng thắn và có thiện chí sẽ là cuộc đại cách mạng văn hóa cho các công ty tại Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, có cách nào không? Có cách, tất cả sẽ được giải quyết với tính năng cuộc họp trên Simplamo.com

2. Đặt OKR quá phức tạp, nghi ngờ sự đơn giản

“Nếu anh không thể giải thích đơn giản thì anh chưa hiểu đủ rõ” – Albert Einstein (Nhà vật lý lý thuyết vĩ đại nhất thế kỷ 20)

Có một hiệu ứng tâm lý thường xảy ra với các ông chủ Việt Nam và châu Á đó là, cái gì ở tầm vĩ mô thì không thể mô tả bằng những từ ngữ đơn giản. Vì sự phức tạp khiến chúng ta có cảm giác điều gì đó lớn lao, mới xứng đáng với những cái gọi là mục tiêu quý, kế hoạch năm đầy tham vọng và hoài bão, nhưng khi bắt tay vào hành động, tất cả đều thất bại. Vì để tự tin hành động tốt cần những suy nghĩ rõ ràng, và sự rõ ràng chỉ đến từ sự đơn giản.

Thành quả kinh doanh thực sự không đến từ những từ ngữ nghe có vẻ lớn lao và chỉ để trưng bày cho thật hoành tráng, thành quả thực sự đến từ những việc làm hàng ngày, hành động dứt khoát bằng những suy nghĩ rõ ràng, dễ hiểu. Vì vậy ông chủ nào càng biến những ý tưởng trong đầu thành những lời nói khẳng định đơn giản, càng dễ thúc đẩy đội ngũ áp dụng vào thực tế nhanh hơn, chia việc rõ ràng hơn và sửa sai kiểu du kích thần tốc hơn.

3. Cơ cấu tổ chức “cứng quá thì gãy”

Một số công ty Châu Á có cấu trúc tổ chức truyền thống và phân cấp quy củ, họ thích “lộ trình” và ghét sự lăn xả của tính linh hoạt, điều này có thể làm chậm quá trình triển khai OKR. Trong khi đó, các công ty phương Tây thường có cấu trúc tổ chức đơn giản hơn và dễ dàng đưa ra quyết định nhanh chóng.

Các công ty Mỹ và Châu Âu có xu hướng tập trung vào tư duy quản lý hướng đến kết quả và hiệu suất, trong khi đó, các công ty Châu Á thường tập trung vào việc giải quyết các vấn đề ngắn hạn và đảm bảo tính ổn định trong tổ chức. 

Vậy để xây dựng một cơ cấu tổ chức linh hoạt, tập trung vào hành động, hướng đến kết quả thực sự, tổ chức không bị rối loạn trong các vai trò cần làm gì? Cùng tìm hiểu chức năng Sơ đồ trách nhiệm trên phần mềm Simplamo, khi tư duy hệ thống của châu  Á  kết hợp với sự nhanh nhạy của phương Tây => tất cả đều có hết trên phần mềm Simplamo.com

4. Xem nhẹ yếu tố đo lường

Ở phương Tây, các công ty thường sử dụng phương pháp đo lường dựa trên kết quả và thành tựu, tức là đo lường mức độ hoàn thành các mục tiêu và đạt được các kết quả mong đợi. Tuy nhiên, ở Châu Á, các công ty thường sử dụng phương pháp đo lường dựa trên nỗ lực và quá trình, tức là đo lường mức độ nỗ lực để đạt được mục tiêu và quá trình thực hiện công việc.

Việc sử dụng các phương pháp đo lường không phù hợp có thể khiến cho OKR thất bại ở Châu Á, bởi vì nhân viên có thể tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ nỗ lực không quan tâm đến kết quả cuối cùng. Điều này có thể dẫn đến mục tiêu OKR thất bại và không mang lại giá trị thực cho công ty.

5. Mất kết nối nội bộ – “ cục sạc” teamwork vĩnh cửu

Chỉ đặt mục tiêu thì chưa đủ để đạt được nó. Thường thì, mọi người sẽ “đặt và quên”, vì vậy mục tiêu sẽ bị đẩy sang một bên khi cuộc sống hàng ngày và các hoạt động khác chiếm lấy thời gian. OKR yêu cầu sự đồng thuận và tâm lý tích cực từ tất cả các thành viên trong tổ chức. 

Để thực sự tiến đến mục tiêu, team phải luôn đặt mục tiêu ở vị trí số 1 trong mọi hoạt động của mình. Quan trọng hơn cả là phải đảm bảo mọi người trong nhóm đều biết công việc của nhau, đang tiến hành như thế nào trong bức tranh tổng thể mục tiêu chung của toàn đội.

Nếu mọi người không biết gì về nhau sẽ rất khó để giúp đỡ, dẫn đến mạch làm việc rời rạc, đương nhiên công việc sẽ không thể smooth thực sự, dễ bất đồng nội bộ vì mơ hồ trong các kỳ vọng lẫn nhau. Truyền tải mục tiêu rõ ràng giúp team thấu hiểu, đảm bảo mọi người nắm chắc công việc của mình, không ai bị bỏ lại hoặc lạc lõng một mình khi xung quanh luôn có đồng đội.

Simplamo – Nền tảng khắc phục dễ dàng 5 thảm họa trong thực thi OKR 

Simplamo phần mềm giúp quản trị, vận hành doanh nghiệp bằng tư duy quản trị hiện đại dễ dàng, tiết kiệm biết bao năm khổ luyện với mớ vận hành lộn xộn, rời rạc, càng đi càng không thấy tầm nhìn ở đâu, lạc đường tìm hoài không ra phương pháp. Giờ đây, mọi điểm nhiễu trong OKR của doanh nghiệp đều có thể giải quyết dứt điểm bằng những thao tác đơn giản nhưng chuẩn xác và đi vào trọng tâm. Nơi nỗi đau về OKR không còn là một nốt lặng trong bản nhạc phát triển cao vút của Doanh nghiệp nữa.

Cụ thể 5 chức năng trên Simplamo khắc phục lỗi thực thi OKR thường gặp tại các công ty Châu Á:

 1. Tính năng đối thoại 1:1 tăng khả năng trao quyền – điều đó thể hiện sự vĩ đại của một ông chủ (Lãnh đạo cấp độ 5 theo Jim Collins – Tác giả cuốn sách từ tốt đến vĩ đại), đẩy nhân viên vào những việc táo bạo, cho phép họ tự làm chủ task để khám phá ra họ tài giỏi tới mức nào.

2. Thiết lập mục tiêu quý chỉ tóm gọn trong 7 mục tiêu cốt lõi của toàn công ty, tất cả các thành viên cùng thảo luận, mỗi phòng ban và thành viên có mục tiêu rõ ràng, cụ thể theo phương pháp S.M.A.R.T, giảm thiểu thói quen làm việc nửa vời, ai cũng nắm được việc của nhau và hiểu rõ việc của mình. Tất cả đều thao tác trên Simplamo.

3. Sơ đồ trách nhiệm: làm rõ bức tranh toàn cảnh, cơ cấu hiện tại của công ty, gói lại với 5 vai trò trở xuống cho từng vị trị, cách định hướng vai trò cốt lõi thật ngắn gọn và thật trọng tâm. Thông qua đó, mỗi nhân viên hiểu rõ nội tại của tổ chức, những ai bị quá tải vì đang ngồi nhiều vị trí, sẽ được cơ cấu và phân tích lại một cách khoa học, thảo luận cùng toàn đội để ra một sơ đồ tối ưu hóa cách vận hành thông minh hơn.

4. Ra quyết định đầy tự tin nhờ vào các dữ liệu có căn cứ được lưu trữ trên phần mềm. Chỉ số KPI được theo dõi toàn bộ trên Scorecard và được cập nhật liên tục để phù hợp với tình hình kinh doanh, đo lường theo từng tuần bám sát với mục tiêu Quý, nhưng vẫn giữ được khoảng thở cho sự linh hoạt của biến động thị trường. Xây dựng tầm nhìn mục tiêu cốt lõi bằng 8 câu hỏi đơn giản theo mô hình quản trị hiện đại đến từ Hoa Kỳ, giúp các lãnh đạo cùng nhìn một hướng và lao nhanh về một thế giới rộng lớn hớn.

5. Công cụ Weekly Meeting khắc phục hàng tấn các đoạn gãy trong thực thi kế hoạch – Nhịp họp Weekly hiệu quả, với bộ khung có sẵn, 7 bước cụ thể, các bước đều được link với nhau và tự động tạo các vấn đề khi phát sinh liên tục. Cần giải quyết gấp sẽ cho lên To-do list, nếu lâu hơn, sẽ được liệt kê vào Rock mục tiêu quý cần hoàn thành. PIC cho từng người cụ thể, luân phiên điều phối cuộc họp ở trên BOD giúp anh em quản lý cấp trung mạnh lên và không có thói quen ỷ lại vào Sếp lớn.

cuộc họp quý review kpi, okr

Tư duy quản trị được rap vừa khít trên Simplamo, giúp quá trình vận hành công ty thực sự hiệu quả, quan trọng lãnh đạo và nhân viên thực sự biết mình đang làm gì, cần phải đi đâu và đi như thế nào, bản đồ định hướng trên Simplamo đã có sẵn, doanh nghiệp không còn hoài nghi bị lạc trôi trong con đường mình theo đuổi, biến tầm nhìn trở thành thực tế.

Khi quản trị công ty trên Simplamo.comnăng lực trong việc hoàn thành mục tiêu rất dễ được nhìn thấy và sự kém hiệu quả trong bất kỳ khâu hành động nào là hoàn toàn không thể che giấu. Minh bạch và gọn nhẹ, loại bỏ khó khăn càng nhanh càng tốt, tập trung làm điều quan trọng.

Cùng CEO bước qua nỗi đau điều hành và cảm nhận tự do cho những tham vọng phía trước, với sự giúp sức vững từ nội lực của phần mềm quản trị đơn giản Simplamo, tự tin mơ thêm nhiều chiến thắng khác trong con đường chinh phục hoài bão triệu đô của mình!

Simplamo còn hơn cả một phần mềm, đó là tâm huyết, trí tuệ của các kỹ sư đang không ngừng cải tiến, cập nhật sản phẩm trở nên thông minh hơn, tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn và đặc biệt giúp cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng nhanh bền vững, chúng ta cùng đồng hành và cùng chiến thắng.

Sự tăng trưởng của doanh nghiệp các sếp chính là kim chỉ nan tuyệt đối cho Simplamo, bằng tất cả trái tim và khát khao, Simplamo tin là mọi nỗi đau vận hành sẽ được Simplamo hoá giải thành Zero, dọn đường cho các Sếp vươn mình bứt phá, phát huy tối đa tiềm năng phát triển của doanh nghiệp – Siêu tăng trưởng – Siêu lợi nhuận 

—————————————————

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa KPI, OKR. Biến mọi thứ phức tạp trong điều hành trở nên đơn giản và gần gũi đến từng nhân viên. Giải phóng áp lực cho nhà lãnh đạo, tập trung vào điều quan trọng, tối ưu hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

Hãy bắt đầu trải nghiệm Simplamo và cảm nhận sự thay đổi chỉ sau 4 tuần!

Đăng ký nhận buổi demo Simplamo tại: https://app.simplamo.com/sign-up

Cách sếp SMART hóa mục tiêu quý 2, chinh phục mãn nhãn 6 tháng đầu năm 2023

By KPI/OKR

Còn vài ngày nữa là kết thúc quý 1/2023, sếp có hài lòng với những gì mà đội ngũ phấn đấu suốt 3 tháng qua mang lại?

Sếp đã trang bị cho đội ngũ rất kỹ từ khâu xây dựng chiến lược, chuẩn bị nguồn lực,… để dồn sức chiến đấu hoàn thành mục tiêu đã được vạch ra. Nhưng để “đội ngũ thực thi” chưa bao giờ là dễ dàng, và đây cũng là bài toán khó nhất của doanh nghiệp khi tiến tới thành công.

Khi đọc bài viết này, Simplamo mong sếp hãy tạm gác lại những trăn trở, những kết quả ở quý 1 vừa qua, chúng ta hãy cùng đi đến những điều cốt lõi nhất khi xây dựng và thực thi một mục tiêu quý. Liệu sếp có bỏ sót điều gì trong suốt quá trình thực hiện hay không?

Bài viết ngày hôm nay sẽ nói một cách chi tiết về cách xây dựng mục tiêu SMART và cách theo đuổi, thực thi mục tiêu đúng cách hàng tuần cùng với đội ngũ đến từ Simplamo, giúp sếp không bỏ lỡ bất kỳ điều gì trong suốt 90 ngày hoạt động sôi nổi sắp tới.

1. Khung xây dựng mục tiêu đi từ góc nhìn tổng thể đến chi tiết

 • Xây dựng mục tiêu quý dựa vào góc nhìn tổng thể: mục tiêu năm

Nếu chỉ quan tâm đến các mục tiêu cụ thể mà không xem xét đến bức tranh lớn hơn của doanh nghiệp, thì trong quá trình thực thi có thể dẫn đến các quyết định không đồng nhất, mọi hoạt động sẽ trở nên rời rạc. Chính vì vậy Simplamo giúp sếp có những đánh giá từ góc nhìn tổng thể khi đi từ tầm nhìn, từ đó đảm bảo rằng các mục tiêu quý luôn được đóng góp vào mục tiêu lớn hơn của doanh nghiệp.

Bắt đầu từ hướng đi này sẽ cung cấp cho sếp và đội ngũ có được các góc nhìn tổng quan ở các khía cạnh, quá trình thực thi mục tiêu quý của doanh nghiệp sẽ không trở nên vô nghĩa, mà là để phục vụ cho tầm nhìn lớn lao.

 • Phương pháp xây dựng mục tiêu SMART, có người chịu trách nhiệm minh bạch cùng với thời gian rõ ràng

Anh Lê Đồng Minh Tước  –  Leader trải nghiệm khách hàng của Bye Béo chia sẻ trong buổi triển khai phần mềm Simplamo:  “Mình đã tìm hiểu, học rất nhiều về phương pháp đặt mục tiêu Smart, nhưng khi bắt tay vào làm thì mọi thứ không Smart. Simplamo giúp mình đi sâu vào mục tiêu, nhìn rõ được nội tại của doanh nghiệp, kể cả một bạn leader cũng dễ dàng nhìn thấy được doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào.”

Không biết khi nói đến đây sếp có bắt gặp mình trong những câu chuyện khách hàng của Simplamo hay không? Vậy hãy để các tính năng xây dựng mục tiêu của Simplamo sẽ giúp sếp giải đáp bài toán này và giúp sếp xây dựng các mục tiêu theo phương pháp SMART: Các mục tiêu được xây dựng cụ thể, đo lường được, có khả thi, liên quan đến tầm nhìn dài hạn và có thời hạn cụ thể.

Simplamo giúp xây dựng các mục tiêu đạt chất lượng với tính năng gợi ý thông minh, được đảm nhận với các thành viên cụ thể để chắc chắn rằng quá trình thực thi các thành viên chịu trách nhiệm giải trình. Song song đó, bộ đếm thời gian linh hoạt trên Simplamo giúp sếp dễ dàng theo dõi, luôn được nhắc nhở và không bỏ sót bất kỳ mục tiêu nào.

 • Phân chia mục tiêu thành các cột mốc Milestone, dễ dàng checkin hàng tuần

Các milestone cụ thể hóa mục tiêu của doanh nghiệp thành các bước nhỏ để dễ đo lường và checkin hàng tuần. Nói cách khác các milestone vẽ ra một lỗ trình cụ thể để giúp sếp và đội ngũ đi đến mục tiêu và chắc chắc rằng các công việc mà đội ngũ đang làm không bị chệch hướng xa rời mục tiêu quan trọng.

Xem tài liệu hướng dẫn xây dựng mục tiêu quý

2. Tất tần tật những gì sếp cần để thực thi mục tiêu thành công

Sau khi đã xây dựng các mục tiêu SMART kết nối với tầm nhìn doanh nghiệp và có các mốc milestone cụ thể, bước tiếp theo, Simplamo sẽ cùng sếp chinh phục các mục tiêu này bằng cách theo sát tiến trình một cách khoa học và nhịp nhàng:

 • Đo lường chỉ số hoạt động hàng tuần, dễ dàng đưa ra dự báo và nhận diện vấn đề

“Lỗ hổng” thì nhỏ nhưng sẽ tạo ra các “Vấn đề” lớn, chính vì vậy mà một phần trọng yếu cần có để giúp sếp luôn chiếm ưu thế, đi đường dài và làm chủ cuộc đua thực thi mục tiêu đó là không ngừng tìm ra các vấn đề và giải quyết chúng. Bằng việc đo lường các chỉ số quan trọng hàng tuần giúp sếp đưa ra các dự báo về tình hình sức khỏe của doanh nghiệp ⇒ Chiết xuất được vấn đề trong quá trình thực thi ⇒ Giải quyết các vấn đề trước khi quá muộn.

 • Nhịp họp hàng tuần checkin milestone

Sếp đã có trong tay những mục tiêu đáng để theo đuổi, nhưng sau đó bước tiếp theo sếp sẽ làm gì với mục tiêu đã đề ra? Các mục tiêu không thể auto “hoàn thành 100%” vì vậy sau khi thiết lập, chúng ta cần phải theo dõi và đo lường thường xuyên. Simplamo với khung cuộc họp tuần được thiết kế 7 bước, giúp sếp tận dụng được sức mạnh của cuộc họp một cách triệt để. Bên cạnh việc giúp sếp kiểm soát tốt thời gian, Simplamo đã lồng ghép sẵn quy trình review, checkin milestone hàng tuần giúp cho đội ngũ luôn theo dõi mục tiêu, đo lường hiệu quả.

 • Xử lý vấn đề dứt điểm trong 3 bước, ra hành động cụ thể (todo)

Đối với Simplamo, giải quyết vấn đề là phải chốt được phương án và đưa ra được quyết định cuối cùng. Nhận thấy rằng, điểm yếu của các doanh nghiệp khi bước vào quá trình giải quyết vấn đề là làm mọi thứ đi lan man, không xác định được nguyên nhân cốt lõi, tạo điều kiện cho vấn đề quay trở lại một lần nữa. Chính vì vậy Simplamo hướng dẫn sếp cùng với đội ngũ giải quyết vấn đề theo 3 bước đảm bảo được: Xác nhận được nguyên nhân cốt lõi, ghi nhận được sự đóng góp của đội ngũ, chốt phương án giải quyết và ra được hành động cụ thể.

Bằng việc nhận diện, giải quyết vấn đề cản trở một cách hiệu quả và bám sát các mục tiêu thông qua việc checkin tiến trình thực thi milestone hàng tuần, sếp đã có đủ các công cụ cần thiết cho một quý 2 rực rỡ thành công mỹ mãn.

3. Cuối cùng, khung cuộc họp quý trên Simplamo giúp sếp cùng đội ngũ xây dựng mục tiêu hàng quý

Nội dung ở 2 phần trên Simplamo đã gửi đến sếp phương pháp để xây dựng mục tiêu Smart cùng với các công cụ để giúp sếp đo lường bám sát tiến trình thực thi mục tiêu.

Việc còn lại cần phải làm là tập trung đội ngũ ban lãnh đạo trong cuộc họp quý để cùng thảo luận và xây dựng nên những mục tiêu đầy thách thức cho một quý 2 thành công rực rỡ. Nhưng làm sao để cuộc họp quý này diễn ra một cách suôn sẻ, nhận được sự thảo luận sôi nổi và đồng thuận trong các mục tiêu đề ra?

Sếp đừng lo lắng, Simplamo sẽ giúp sếp cùng với đội ngũ tổ chức một cuộc họp quý thành công khởi đầu ấn tượng cho 90 ngày sắp tới với khung cuộc họp quý khoa học được setup sẵn trên Simplamo.

Mục tiêu của cuộc họp quý:

Đánh giá hoạt động của quý trước, rà soát lại bảng Tầm nhìn doanh nghiệp đảm bảo mọi thành viên có chung một cách hiểu và thiết lập các mục tiêu cho quý tiếp theo.

Buổi họp kinh doanh hằng quý của Simplamo thường diễn ra trong vòng 8 tiếng và được tổ chức bên ngoài văn phòng.

Chương trình họp quý bao gồm 8 phần:

Thế mạnh khi tổ chức họp quý trên Simplamo

 • Khung cuộc họp được thiết kế khoa học, logic

Khung cuộc họp trên Simplamo được thiết kế theo 8 phần, tích hợp bộ đếm thời gian cho từng phần cụ thể. Với việc tổ chức cuộc họp theo định khung nhất định giúp sếp loại bỏ được những phần báo cáo truyền thống dài lê thê nhưng cuối cùng lại không đi vào trọng tâm. Bên cạnh đó, khung cuộc họp trên Simplamo còn rèn luyện cho đội ngũ của sếp “nghi thức” họp hành trong tổ chức, xóa bỏ hiện trạng mệt mỏi, ngán họp hành.

 • Review tầm nhìn giúp doanh nghiệp làm rõ bức tranh chung, tạo sự đồng thuận cho đội ngũ, lập kế hoạch quý mới chính xác hơn

Một phần quan trọng trong cuộc họp quý đó chính là giúp sếp cùng đội ngũ Review tầm nhìn của doanh nghiệp: Tạo sự tập trung cho đội ngũ, bổ sung các vấn đề dài hạn mới cần phải giải quyết. Việc nhận diện các vấn đề dài hạn trong cuộc họp quý sẽ giúp đội ngũ ban lãnh đạo có thời gian “nhìn rõ” các vấn đề – tảng đá cản trở quá trình thực thi của doanh nghiệp và giải quyết tận gốc.

Bên cạnh đó, Simplamo giúp sếp review giá trị cốt lõi, mục tiêu 10 năm, mục tiêu 3 năm của doanh nghiệp, đây là nền tảng giúp đội ngũ tập trung vào mục tiêu 1 năm của doanh nghiệp, sau đó tiến hành thiết lập mục tiêu quý 2 đầy  thống nhất khoa học.

 • Đầu ra của buổi họp quý, giúp đội ngũ hiểu việc cần tập trung trong 90 ngày

Đầu ra của buổi họp quý trên Simplamo, giúp toàn bộ đội ngũ hiểu được việc cần tập trung trong 90 ngày, xây dựng các mục tiêu liên kết bám sát từ tầm nhìn của doanh nghiệp. Các mục tiêu quý (Rocks) được làm rõ cho từng phòng ban, cá nhân cụ thể, và đạt được sự đồng thuận của toàn bộ đội ngũ, sẵn sàng chinh phục quý 2 đầy bùng bổ.

Nếu sếp đang sử dụng Simplamo, sếp chỉ cần thực hiện đơn giản các bước ngay sau đây để có một buổi họp quý thật sự chất lượng, và mang lại hiệu quả:

 1. Tổng kết số liệu quý 1, suy nghĩ trước về các mục tiêu quý 2
 2. Tổ chức buổi họp quý này tại một địa điểm thật chill, thật thoải mái, tạo không gian cho những ý tưởng đột phá, sự khác biệt của các thành viên được thể hiện.
 3. Cùng trao đổi sôi nổi, nhận phản hồi từ phía đội ngủ về tình hình doanh nghiệp, tình hình thực thi mục tiêu ở quý trước, sau đó xây dựng và thống nhất mục tiêu đặt ra ở quý tiếp theo. Tạo đà cho một quý 2 sôi nổi và vượt đích thành công.
 4. Bí quyết: Và cuối cùng cứ sau mỗi 90 ngày, sếp hãy đều đặn tổ chức nhọp họp này mỗi quý để xây dựng thói quen thành công, đạt được mục tiêu năm sếp nhé!

Sếp chưa có tài khoản Simplamo, đừng lo lắng, một quý 2 “mãn nhãn” vẫn đang chờ sếp phía trước, hãy đăng ký tài khoản simplamo ngay tại đây và nhận buổi demo miễn phí từ chuyên viên Simplamo: https://app.simplamo.com/sign-up

—————————————————

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa KPI, OKR. Biến mọi thứ phức tạp trong điều hành trở nên đơn giản và gần gũi đến từng nhân viên. Giải phóng áp lực cho nhà lãnh đạo, tập trung vào điều quan trọng, tối ưu hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

Hãy bắt đầu trải nghiệm Simplamo và cảm nhận sự thay đổi chỉ sau 4 tuần!

Đăng ký nhận buổi demo Simplamo tại: https://app.simplamo.com/sign-up

Chặng đua quý 1 đầu năm 2023 – Sếp có về đích?

By KPI/OKR

Vậy là ¼ chặng đường chinh phục mục tiêu kinh doanh năm 2023 đã đi qua, nhớ lúc tất cả chúng ta từ lãnh đạo tới nhân viên hăm hở lập bản kế hoạch kinh doanh đầy triển vọng từ cuối năm ngoái, những con số tăng trưởng đầy hy vọng, thị phần chúng ta muốn thống lĩnh, cách chúng ta chiều lòng khách hàng, cách công ty đạt vị thế trên bản đồ thị trường,…..

Quý đầu tiên đã dần đi đến những ngày cuối cùng, nếu nói 1 năm có 4 chặng đường chính, thì việc đi qua chặng đầu tiên như thế nào có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi xét đến toàn bộ kế hoạch mục tiêu năm của công ty.

Nó không phải là chặng đường quá dài nhưng chắc chắn là chặng đường đủ sâu giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc khi review lại toàn bộ quá trình vận hành của doanh nghiệp suốt 3 tháng qua.

Tuy nhiên theo báo cáo của Weatwork có 70% công ty thất bại với mục tiêu Quý đã đề ra, vì không hiểu và áp dụng đúng chiến lược hoạt động của OKRs.

Sẽ là rất vui nếu thành công, nhưng thất bại cũng không phải là không có cách giải quyết. Đây có phải những điều sếp luôn trăn trở khi quý vừa qua chưa đạt được kết quả như mong đợi:

 • Lúc đầu cả team đề ra rất nhiều mục tiêu, nhưng đến giờ không có mấy cái được hoàn thành! Cảm giác thất vọng là không thể tránh khỏi khi nhìn thấy hiệu quả công việc không được như mình mong đợi
 • Có quá nhiều vấn đề và nhiều thay đổi trong suốt một quý, ước gì thời gian quay trở lại để kịp thời xử lý vấn đề trước khi nó trở nên “hỗn loạn và bế tắc”.
 • Thật sự không biết được đội ngũ đang làm tới đâu, có cách nào để quan sát tiến trình hoạt động của công việc không, để mình biết và kịp thời support
 • Mình quá sâu sát thì đội ngũ thụ động, luôn chờ chỉ thị từ mình, còn mình để cho họ tự chủ, chỉ quan tâm đến deadline thì nước đến chân mới nhảy

Đâu là cách làm đúng cho sếp?  Có thể quý này sếp chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, thế nhưng còn tận 3 quý còn lại trong năm 2023, quá khứ thì không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể nắm bắt. Điều này không hoàn toàn dựa vào may mắn, đó là một chuỗi các quá trình hoàn thiện, không ngừng loại bỏ các điểm nhiễu trong thực thi. Và bước cần làm trước tiên là cần hiểu đúng và đủ bản chất thực sự của mục tiêu Quý.

Ông hoàng giải trí YG từng nói: “Sự hoàn thiện không bao giờ đến ngẫu nhiên đó chính là điểm thăng hoa của một chuỗi các quá trình”

I. Hiểu đúng và đủ khi áp dụng mục tiêu Quý – Gót chân Achilles của đa số doanh nghiệp

Mục tiêu quý là những công việc quan trọng cần thực hiện để đảm bảo việc hoàn thành mục tiêu năm. Nếu các mục tiêu này không được xây dựng đúng, phân rã đủ và có công cụ theo sát đo lường, hợp lý, việc thực thi sẽ khó thành.

1. Thế nào là hiểu đúng?

 • Thật ngắn gọn và dễ hiểu: Hãy đảm bảo tên các chỉ số và mục tiêu team đặt ra đều dễ hiểu, ngay cả một bạn nhân viên văn phòng cấp thấp nhất vẫn hiểu được điều họ mong muốn là gì. Vì phải hiểu thì mới làm được, những từ ngữ dài dòng và phô trương chỉ làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn, nhân viên sẽ không nhớ và không làm đúng theo ý của Sếp.

Ví dụ: Tuyển dụng thành công 2 nhân viên kinh doanh/Hoàn thiện nội dung trang website công ty/ Tổ chức thành công workshop khách hàng tháng 3

 • Bám sát hoạt động doanh nghiệp và liên tục cải tiến: Mỗi doanh nghiệp là một cá thể khác nhau, do đó các chỉ số và mục tiêu cũng sẽ khác nhau. Sếp có thể bắt đầu bằng những chỉ số-mục tiêu quan trọng trước, trong quá trình thực hiện bạn và đội ngũ sẽ nhận ra đây có phải là chỉ số-mục tiêu phù hợp, xứng đáng được theo đuổi trong thời gian tới hay không. Sau đó, điều chỉnh và lại tiếp tục theo dõi nó. Không có gì là hoàn hảo và cố định ngay từ đầu, ngay cả chỉ số và mục tiêu kinh doanh, nó sẽ nhiều lên theo sự phát triển của doanh nghiệp, vậy nên hãy để mọi thứ thật tự nhiên.

2. Vậy bao nhiêu mới là đủ cho một mục tiêu Quý tại Việt Nam?

Thông thường, chúng ta hay có thói quen đặt ra càng nhiều mục tiêu càng tốt, nhưng suy nghĩ đó rất sai lầm đối với các mục tiêu kinh doanh bởi vì, tâm lý càng nhiều sẽ dễ nảy sinh ra cảm giác quá tải và mất tập trung cho các ưu tiên cần làm cho các vấn đề trọng điểm. Vì thế con số gợi ý tốt nhất cho một mục tiêu quý đối với cấp công ty chỉ nên tối đa là 15 chỉ số và tóm gọn thành 7 mục tiêu cốt lõi.

3. Tại sao Review hiệu suất theo tuần thường dễ đạt mục tiêu?

Trong một tháng, thậm chí là một tuần có rất nhiều vấn đề xảy ra, từ nội bộ cho đến khách hàng. Nếu chỉ gặp nhau vào cuối mỗi tháng, cái mà sếp nhận được là report các con số, sếp không còn cơ hội để giải quyết các vấn đề gây cản trở cùng đội ngũ suốt một tháng vừa qua và kịp thời đưa ra các quyết định. Đó là chưa kể đến các mục tiêu và chỉ số team đặt ra có còn phù hợp hay không.

Do đó, hãy họp mặt định kỳ vào mỗi tuần, vào một ngày và một giờ cố định để đội ngũ sắp xếp công việc và chuẩn bị những thông tin cần thiết cho một cuộc họp. Họp review định kỳ hàng tuần là một sự kết nối vừa đủ, nếu họp nhiều hơn, đội ngũ sẽ không còn khoảng trống để làm việc và không có sự chủ động trong công việc của họ.

Giờ chúng ta đều biết đúng và đủ, nhưng khâu khó nhất, là điểm yếu chí mạng cho mọi kế hoạch bị thất bại đó là “Vận dụng vào thực tế”. Ông bà ta có câu “nói thì dễ, làm thì mới khó”. Yên tâm sếp sẽ không còn quá lo sợ đến thục thi khi có Simplamo – phần mềm quản trị mục tiêu, KẾT HỢP OKR VS KPI, sếp bận rộn đã có Simplamo tiếp tay!

II. Simplamo giải quyết bài toán mục tiêu quý như thế nào

Simplamo cung cấp đủ 3 tính năng cần có đã nêu ở trên để đạt mục tiêu Quý một cách tối đa!

 1. Cung cấp công cụ xây dựng mục tiêu hiệu quả + Milestone đo lường cụ thể: Trên Simplamo đã tích hợp sẵn công cụ Thiết lập mục tiêu quý theo phương pháp S.M.A.R.T, các mục tiêu đều được tóm gọn dưới 7, sau đó phân rã nhỏ xuống cột mốc (Milestones) tất cả đều được đo lường có đơn vị. Làm đến đâu check-in đến đó, cả sếp và nhân viên đều có thể nhìn thấy kết quả ngay trên màn hình, tất cả số liệu được công khai, hoàn thành hiện màu xanh, không hoàn thành hiện màu đỏ. Đơn giản nhưng hiệu quả, lại còn dễ hiểu không cầu kỳ phức tạp, thúc đẩy sự tự giác trong công việc, nhiệm vụ không bị “lạc trôi”. Sếp dễ dàng quan sát tiến độ hoàn thành mục tiêu của đội ngũ đang đi tới đâu để có những hỗ trợ kịp thời.

2. Công cụ theo dõi chỉ số hàng tuần Scorecard: Các chỉ số được tính toán và thảo luận theo từng tuần, bám sát với mục tiêu Quý, nhưng vẫn giữ được khoảng thở cho sự linh hoạt của biến động thị trường. Ví dụ các chỉ số chất lượng, chỉ số hài lòng, chỉ số đánh giá,… Tất cả rất cụ thể và dễ hiểu. Sự tập trung là chìa khóa chinh phục mục tiêu Quý, những chỉ số đo lường hàng tuần giúp team nhận diện vấn đề nhanh nhất có thể, sai đâu sửa đó, không để bị ùn tắc trong hành động. Tập trung hoàn thành tốt nhất các bước nhỏ, thì mục tiêu lớn sẽ tự động được hoàn thành.

Hơn nữa trên Scorecard việc theo dõi hàng tuần sẽ giúp nhân viên hình thành thói quen làm việc tự giác và chủ động trong sắp xếp công việc. Sức mạnh của thói quen tốt sẽ tạo hành động tốt và cho kết quả tốt.

3. Công cụ Cuộc họp hàng tuần khắc phục những đoạn gãy trong thực thi kế hoạch – Nhịp họp Weekly hiệu quả, với bộ khung có sẵn, 7 bước cụ thể, các bước đều được link với nhau và tự động tạo các vấn đề khi phát sinh liên tục. Cần giải quyết gấp sẽ cho lên To-do list, nếu lâu hơn, sẽ được liệt kê vào Rock mục tiêu quý cần hoàn thành. Ban lãnh đạo kịp thời nắm được các hoạt động đang diễn ra trong tổ chức và có chiến lược tinh chỉnh phù hợp.

Theo sát lộ trình, đảm bảo về đích thành công!

Sếp đã sẵn sàng quý 2 toàn thắng với Simplamo chưa!

Tất cả những những điểm yếu gây cản trở việc hoàn thành mục tiêu Quý 1 trước đây giờ đã có các tính năng trên phần mềm Simplamo giải quyết. Thật tuyệt vời khi ta có thể chuẩn đoán bệnh và có luôn đơn thuốc chữa bệnh chỉ bằng một phần mềm, việc đạt mục tiêu Quý không còn là quãng đường trèo đèo lội suối vất vả. Với Simplamo, sếp và Team chỉ cần vài cú click chuột đơn giản và nhanh chóng đã có thể thấy ngay sự hiệu quả, đi cùng với tốc độ phát triển của thời đại tiên tiến.

Hy vọng với sự giúp sức từ phần mềm Simplamo, mục tiêu quý 2 của Team sẽ dễ dàng đạt tăng trưởng ngoài mong đợi, các dữ liệu được theo sát trong quá trình giúp nhân viên tập trung vào công việc, đoàn kết đội ngũ và nỗ lực hết mình vì thành quả của công ty.

Mỗi người một tay sẽ không thấy ngọn núi nào là cao nhất thế giới, miễn là đi cùng nhau và chung giá trị cốt lõi. Chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở chinh phục mục tiêu Quý mà xa hơn nữa là kế hoạch năm và tầm nhìn dài hạn cho nhiều năm sau đó, mọi thứ đều có thể khi ta nắm được cách làm đúng và thông minh.

Một lần nữa Simplamo chúc cho Sếp và Team sẽ có những thắng lợi vượt bậc trong mục tiêu quý tiếp theo và rộng ra là mục tiêu năm 2023 thật trọn vẹn.

—————————————————

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa KPI, OKR. Biến mọi thứ phức tạp trong điều hành trở nên đơn giản và gần gũi đến từng nhân viên. Giải phóng áp lực cho nhà lãnh đạo, tập trung vào điều quan trọng, tối ưu hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

Hãy bắt đầu trải nghiệm Simplamo và cảm nhận sự thay đổi chỉ sau 4 tuần!

Đăng ký nhận buổi demo Simplamo tại: https://app.simplamo.com/sign-up

Simplamo xóa bay trở ngại trong quá trình THỰC THI OKR/KPI

By KPI/OKR

Một sự thật rất đau lòng là chúng ta chỉ biết viết OKR/KPI nhưng không biết cách theo dõi và thực thi đúng cách…..

OKR hay KPI đang là những phương pháp quản trị được nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng trong thời gian gần đây, mặc dù đây đều là những phương pháp rất nổi tiếng trên thế giới nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng thành công.

Có nhiều lý do dẫn đến việc áp dụng một phương pháp thất bại, nhưng phần nhiều có thể kể đến, là chúng ta dành nhiều thời gian cho viết và ban hành, nhưng lại không đầu tư cho khâu thực thi – review và cải tiến.

Bài viết ngày hôm nay Simplamo chia sẻ đến Bạn sẽ tập trung làm rõ những điểm đang gây nhức nhối trong khâu thực thi và đưa ra phương pháp cụ thể, trực quan giúp Bạn thực thi OKR/KPI thành công, tăng trưởng doanh thu.

1. Viết thôi là chưa đủ

Nhiều doanh nghiệp dành từ 2-3 tháng đầu năm để lập kế hoạch kinh doanh cho năm mới, sau đó ban hành và …. “thả trôi”. Tới cuộc họp định kỳ (thường là cuối tháng hoặc cuối quý) mới tập trung đội ngũ lại để review, nhưng mọi thứ đã quá muộn:

 • Nhân viên quên mất các mục tiêu và chỉ số đã đặt ra
 • Các mục tiêu hoặc chỉ số này không còn phụ hợp do sự thay đổi liên tục từ thị trường/chiến lược công ty
 • Có quá nhiều vấn đề phát sinh trong tiến trình thực thi nhưng không được giải quyết kịp thời hoặc tái đi tái lại nhiều lần
 • Cuối cùng là các mục tiêu, chỉ số không đạt như kỳ vọng, cả nhân viên và sếp đều mệt mỏi sau mỗi lần họp

Rõ ràng, viết và ban hành là một chuyện, có thực thi thành công được hay không, đó còn phụ thuộc vào cách ta review và cải tiến.

2. Viết đúng và đủ

OKR/KPI không còn xa lạ với chúng ta, có rất nhiều sách, tài liệu và các template mẫu để doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên, khi viết nên bộ chỉ số-mục tiêu cho mình, doanh nghiệp cần để tâm đến vài điều sau:

 • Chất lượng hơn số lượng: hãy chọn ra những chỉ số và mục tiêu thật sự quan trọng cho doanh nghiệp. Một bảng dài với hàng loạt các chỉ số và mục tiêu thường sẽ không mang lại hiệu quả cho đội ngũ, họ sẽ bị choáng ngợp bởi hàng loạt các chỉ số, không biết ưu tiên làm gì và bắt đầu từ đâu. Con số gợi ý ở đây là tối đa 15 chỉ số cho toàn doanh nghiệp và 7 mục tiêu quan trọng cho mỗi quý.
 • Thật ngắn gọn và dễ hiểu: hãy đảm bảo tên các chỉ số và mục tiêu bạn đặt ra đều dễ hiểu, ngay cả một bạn nhân viên văn phòng cấp thấp nhất vẫn hiểu được điều bạn mong muốn là gì. Đơn giản là họ phải hiểu thì mới làm được, những từ ngữ dài dòng và phô trương chỉ làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn, nhân viên sẽ không nhớ và không làm đúng theo ý của bạn.
 • Bám sát hoạt động doanh nghiệp và liên tục cải tiến: Mỗi doanh nghiệp là một cá thể khác nhau, do đó các chỉ số và mục tiêu cũng sẽ khác nhau. Bạn hãy bắt đầu bằng những chỉ số-mục tiêu quan trọng trước, trong quá trình thực hiện bạn và đội ngũ sẽ nhận ra đây có phải là chỉ số-mục tiêu phù hợp, xứng đáng được theo đuổi trong thời gian tới hay không. Sau đó, bạn điều chỉnh và lại tiếp tục theo dõi nó. Không có gì là hoàn hảo và cố định ngay từ đầu, ngay cả chỉ số và mục tiêu kinh doanh của bạn, nó sẽ nhiều lên theo sự phát triển của doanh nghiệp, vậy nên hãy để mọi thứ thật tự nhiên.

3. Review đúng cách

Sau khi viết xong bộ chỉ số-mục tiêu và ban hành, đây là lúc mà doanh nghiệp cần thực hiện những buổi review định kỳ và đúng cách để đảm bảo mọi thứ luôn diễn ra đúng tiến độ.

3.1. Về mức độ thường xuyên:

Cuối mỗi tháng hay cuối mỗi quý là không đủ để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ. Thử tưởng tượng, nếu họp vào cuối mỗi tháng, bạn chỉ có 12 lần gặp đội ngũ trong năm và nếu họp vào cuối quý thì bạn chỉ còn 4 lần để gặp họ.

Trong một tháng, thậm chí là một tuần có rất nhiều vấn đề xảy ra, từ nội bộ cho đến khách hàng. Nếu chỉ gặp nhau vào cuối mỗi tháng, cái mà bạn nhận được là report các con số, bạn không còn cơ hội để giải quyết các vấn đề gây cản trở cùng đội ngũ suốt một tháng vừa qua và kịp thời đưa ra các quyết định. Đó là chưa kể đến các mục tiêu và chỉ số bạn đặt ra có còn phù hợp hay không.

Do đó, hãy họp mặt định kỳ vào mỗi tuần, vào một ngày và một giờ cố định để đội ngũ sắp xếp công việc và chuẩn bị những thông tin cần thiết cho một cuộc họp. Họp review định kỳ hàng tuần là một sự kết nối vừa đủ, nếu họp nhiều hơn, đội ngũ sẽ không còn khoảng trống để làm việc và không có sự chủ động trong công việc của họ.

3.2 Về phương pháp:

Bạn đã xác định được tầm quan trọng của việc tổ chức một cuộc họp định kỳ hàng tuần, vậy ở cuộc họp này chúng ta phải làm gì và nói gì để đảm bảo đội ngũ luôn bám sát các mục tiêu? Dưới đây là các nguyên tắc của một cuộc họp định kỳ hàng tuần hiệu quả:

 • Bắt đầu và kết thúc đúng giờ: bạn hãy setup một cuộc họp cố định hàng tuần này để đội ngũ làm chủ thời gian và có mặt tham dự đúng giờ. Một cuộc họp chỉ nên diễn ra trong vòng 90 phút, quá thời gian này, mỗi người sẽ không còn đủ năng lượng và sự tập trung để đưa ra phương án giải quyết vấn đề tốt nhất.
 • Người điều phối và người thư ký: cuộc họp cần có một người điều phối chính để đảm bảo mọi người luôn đi đúng theo các nội dung của cuộc họp và tập trung thảo luận đúng vấn đề. Người thư ký sẽ ghi lại các thông tin thảo luận quan trọng, các phương án hành động được tạo ra để gửi cho đội ngũ sau khi cuộc họp kết thúc.
 • Đảm bảo review đúng và đủ: hãy review những nội dung quan trọng hàng tuần và đầy đủ từ trên xuống dưới, bao gồm các chỉ số và mục tiêu của bạn. Điều đó có nghĩa là các chỉ số của bạn phải được đo lường hàng tuần và các mục tiêu phải được chia nhỏ ra để thực hiện. Không được dừng lại giữa chừng trong quá trình này, nhất là khi bạn vừa mới phát hiện ra vấn đề và muốn giải quyết ngay, vì như vậy, có thể bạn sẽ bỏ lỡ những vấn đề còn lớn hơn ở những chỉ số-mục tiêu chưa được xem xét tới.
 • Giải quyết vấn đề phải ra được hành động (todo): với mỗi vấn đề, hãy tập trung năng lượng giải quyết, ra được phương án cụ thể là gì giao cho ai, rồi mới chuyển qua giải quyết các vấn đề khác. Hãy thật kỷ luật ở bước này vì hầu như 80% mọi người đều có xu hướng “bàn ra”, không tập trung vào một vấn đề cụ thể.

Trên đây là nguyên tắc của một cuộc họp định kỳ đúng cách. Để cuộc họp này thật sự hiệu quả, người điều phối phải trang bị cho mình nhiều kỹ năng mềm khác nữa. Nhưng quan trọng hơn hết, đó chính là sự rèn luyện và kỷ luật.

Bằng việc định kỳ tổ chức cuộc họp hàng tuần bạn sẽ nhận ra sự thay đổi đáng kể từ đội ngũ: mọi người đều thuộc nằm lòng các chỉ số-mục tiêu của mình và luôn tập trung vào việc hoàn thành nó; Đội ngũ nhận diện và giải quyết nhiều vấn đề phát sinh gây cản trở; Bạn xem xét được mọi hoạt động diễn ra trong tổ chức, đang thực hiện tới đâu, kịp thời điều chỉnh các chiến lược, chính sách đã đặt ra, và đặt sự kỳ vọng vào đúng chỗ.

4. Simplamo – Giúp bạn theo dõi và thực hiện OKR/KPI đúng cách

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp OKR/KPI là công cụ đắc lực giúp bạn xây dựng và triển khai OKR/KPI thành công. Thay vì chỉ số hóa những gì bạn đang làm hoặc cung cấp cho bạn một ma trận các chức năng, Simplamo cung cấp cho bạn tư duy và các nguyên tắc đảm bảo bạn đang làm đúng và đủ.

Tư duy mà Simplamo mang đến cho bạn:

 • Cách xây dựng các chỉ số KPI đo lường hàng tuần. Cung cấp bảng chỉ số KPI cấp công ty và cấp phòng ban giúp bạn nhanh chóng nhận diện vấn đề và đưa ra các dự đoán chính xác.
 • Cách xây dựng mục tiêu OKR hàng quý tập trung vào điều quan trọng, tính năng gợi ý cách xây dựng đúng và đủ. Cách phân rã OKR hàng quý thành từng mốc milestone thông minh, dễ dàng đo lường tiến trình và nhận diện vấn đề.
 • Khung cuộc họp hàng tuần 7 bước thông minh, bao gồm bước review các chỉ số-mục tiêu giúp dễ dàng nhận diện vấn đề, bước giải quyết vấn đề tích hợp phương pháp IDS “giải quyết vấn đề là phải ra được hành động”.
 • Khung xây dựng sơ đồ tổ chức kết hợp vai trò trách nhiệm cho từng vị trí, đảm bảo giao OKR/KPI đúng người đúng việc
 • Giao diện phần mềm thân thiện, dễ thao tác, tập trung thể hiện những thông tin quan trọng, giúp dễ dàng theo sát tiến trình thực thi của đội ngũ và nhận diện vấn đề gây cản trở.

Review bảng KPI – Socrecard tại cuộc họp hàng tuần

Bảng mục tiêu OKR với các mốc milestone thông minh

Điều cốt lõi mà Simplamo mang đến cho bạn chính là tư duy vận hành một doanh nghiệp, tập trung, kết nối và đạt được các mục tiêu.

Các doanh nghiệp sử dụng Simplamo đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng chỉ sau 6 tháng sử dụng phần mềm. Họ biết cách xây mục tiêu đúng, biết cách kết nối đội ngũ và đồng hành cùng họ để thực thi mục tiêu thành công. Nhiều doanh nghiệp tăng trưởng trên 30%, thậm chí là tăng trưởng 200% chỉ sau 6 tháng đến 01 năm áp dụng Simplamo.

Xem thêm các câu chuyện khách hàng – tăng trưởng doanh thu cùng Simplamo tại đây!

5. Về Simplamo

Simplamo mong muốn mang đến cho bạn những câu chuyện thật và giá trị thực.

Chúng tôi biết bạn là một nhà lãnh đạo, một CEO rất giỏi và tài năng, bạn có kho kiến thức chuyên môn đồ sộ và kỹ năng dẫn dắt đội nhóm tuyệt vời. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc là bạn luôn bận rộn, ý tưởng của bạn rất nhiều nhưng thật không dễ để đội ngũ hiểu và biến điều đó thành hiện thực, nội bộ có thể rối loạn và bạn sẽ rất bối rối khi doanh nghiệp ngày một phình to ra.

Thấu hiểu nỗi trăn trở đó của bạn, Simplamo ra đời là kết tinh của tư duy quản trị hiện đại thế kỷ 21, một thế kỷ bận rộn với sự lên ngôi chóng mặt của công nghệ. Thế kỷ 21 sẽ không có chỗ cho những lý thuyết quản trị dài dòng và cung cách làm việc nhiều “lớp lang”, thay vào đó, quản trị là phải đơn giản, thiết thực và mang đến hiệu quả.

Simplamo lượng hóa những kiến thức quản trị hiện đại thành những công cụ dễ thao tác, dể hiểu và dễ follow theo, để bạn và đội ngũ của mình, giữa một rừng những thông tin tấp nập hằng ngày vẫn biết việc cần làm và phối hợp làm với nhau như thế nào để đạt được mục tiêu.

Tại buổi demo tính năng của Simplamo, đội ngũ của Simplamo không chỉ mô tả các tính năng mà còn chia sẻ rất chi tiết về mặt tư duy, rằng tại sao chúng ta phải làm như vậy, để bạn và đội ngũ hiểu tường tận mọi khía cạnh trong một doanh nghiệp.

Chỉ khi nào có chung cách hiểu, đội ngũ mới ngồi chung con thuyền với bạn!

—————————————————

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa KPI, OKR. Biến mọi thứ phức tạp trong điều hành trở nên đơn giản và gần gũi đến từng nhân viên. Giải phóng áp lực cho nhà lãnh đạo, tập trung vào điều quan trọng, tối ưu hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

Hãy bắt đầu trải nghiệm Simplamo và cảm nhận sự thay đổi chỉ sau 4 tuần!

Đăng ký nhận buổi demo Simplamo tại: https://app.simplamo.com/sign-up

All-in-one Business Management Platform

Comprehensive corporate governance, employee energy, goals, operating on a platform

OKRs & Goals

90 days plans focus

Scorecard

Measure performance

Organization Chart

Clear accountability

Vision

Share your vision

Meeting

Run better meetings

Conversation

1:1, Updates, Feedback

Performance

Analyze, Grow plan

Process

Simple, Read, Apply

True Platform for CEO

Run Business Simply and More

Empower People, Increase Connection, Grow Company with Simplamo

Start your trial

Recommended For You

ArticlesGoals and OKRsGoals and OKRsKPI/OKRQuản lý hiệu suấtQuản trị chiến lược
September 29, 2023

Cách xây dựng OKRs đơn giản cho Doanh nghiệp kết hợp với ứng dụng AI

Phát triển dựa trên phương pháp quản trị mục tiêu MBO và được hoàn thiện bởi John Doerr từ năm 1974, OKRs ngày nay là một trong những phương pháp…
KPI/OKR
September 28, 2023

HƯỚNG DẪN CÁCH XÂY DỰNG KPI CHO DOANH NGHIỆP THẬT TINH GỌN

Bài viết này sẽ thảo luận về cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp để phát huy tối đa sức mạnh của KPI trong quá trình vận hành doanh nghiệp.…
KPI/OKR
September 14, 2023

Cách xây dựng KPI đơn giản cho Doanh nghiệp kết hợp với ứng dụng AI

KPI từ lâu đã là phương pháp quản trị được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, KPI giúp đo lường, đánh giá hiệu quả và kiểm soát hoạt động của doanh…
Quản lý hiệu suất
September 13, 2023

7 bước tổ chức cuộc họp hiệu quả theo phương pháp từ Hoa Kỳ

Tổ chức cuộc họp hiệu quả là điều được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay do thực trạng tổ chức cuộc họp tại Việt Nam hiện nay vẫn tồn…

Hiểu ngọn ngành về OGSM vs OKR – Tăng khả năng thực thi ra thành quả của mọi chiến lược kinh doanh 

By KPI/OKR

“Trong phần lớn các trường hợp – chúng tôi ước tính 70% – vấn đề không phải là chiến lược xấu mà là thực thi xấu.” – Tạp chí Fortune. 

Có sự khác biệt nào giữa hai phương pháp triển khai chiến lược nổi bật của OGSM vs OKR không? Cách để thực thi thành công chỉ số OGSM hay OKR từng bước nhỏ tạo ra một chiến lược lớn thành công như thế nào? Sử dụng phần mềm quản lý có quyết định tất cả? Đặt mục tiêu OGSM vs OKR sao cho đúng? Tất cả sẽ có trên bài viết của Simplamo.com 

1. Tất tần tật về OKR, những gã khổng lồ công nghệ thành công với OKR

OKR là gì?

OKR là một phương pháp quản lý mục tiêu được thiết kế để sắp xếp nhóm và thúc đẩy sự tham gia vào chiến lược thông qua các mục tiêu có ý nghĩa và có thể đo lường được. Không nên nhầm lẫn OKR với KPI truyền thống. OKRs là về việc thực hiện các mục tiêu với nhịp độ nhanh và thường xuyên theo dõi kết quả.

Ai đã phát minh ra OKR?

OKRs bắt nguồn từ Peter Drucker. Ông là một trong những nhà sáng lập tư tưởng quản lý đầu tiên. Vào những năm 1950, ông đã giới thiệu một hệ thống gọi là “Quản lý theo Mục tiêu” (MBO). Năm 1968, Andrew Grove đồng sáng lập Intel — khi còn là Giám đốc điều hành của Intel — ông đã phát triển thêm MBO thành bộ khung OKR như chúng ta biết ngày nay. OKR trở nên phổ biến vào cuối những năm 1990. 

Năm 1974, John Doerr gia nhập Intel và học OKR trong thời gian ở đó. Doerr tiếp tục gia nhập Kleiner Perkins Caufield & Byers. Chính tại đó, một công ty nhỏ có tên Google đã áp dụng lối suy nghĩ và ngôn ngữ quản trị của John Doerr và trở nên siêu thành công sau đó – John Doer vụt sáng trở thành vị  “Bố Già” nổi tiếng của OKR.

OKR viết tắt cho điều gì?

Objectives: Mục tiêu

Key Results: Kết quả then chốt

Những Gã khổng lồ tỷ đô ngốn trọn OKR thành công

OKR được áp dụng bởi một số lượng lớn các tổ chức, công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nổi bật là sự thành công vượt trội của các ông trùm công nghệ ngày nay: Airbnb, Google, Netflix, Microsoft và Viacom…

Ưu và nhược điểm của OKR

Ưu điểm của OKR

 • Cam kết: Các mục tiêu và kết quả phân rã từ cấp công ty, đến các phòng chức năng, phân bổ cho từng thành viên trong nhóm thúc đẩy sự tham gia vào kế hoạch.
 • Trách nhiệm giải trình: OKRs giúp tổ chức thoát khỏi bức tranh hiểu sai về phương hướng, trao quyền cho nhóm đặt mục tiêu của riêng họ, liên kết với mục tiêu chung.
 • Tốc độ: Có khả năng thích ứng và phản ứng với thế giới thay đổi trong tích tắc là quan trọng đối với việc phân phối chiến lược. Với OKRs, bạn được khuyến khích đặt mục tiêu theo chu kỳ hàng quý.
 • Giao tiếp: Yếu tố chính tạo nên khoảng cách giữa chiến lược và thực thi là giao tiếp. OKRs đảm bảo cho nhóm của bạn không bị phân tâm và tăng cường khả năng cộng tác và tương tác giữa tất cả các bộ phận và cá nhân liên quan tới mục tiêu.

Nhược điểm của OKR

 • Khả năng đạt mục tiêu: Với chu kỳ hàng quý, OKR về bản chất không mang tính chuyển đổi linh hoạt với một số ngành đòi hỏi tốc độ thay đổi nhanh vượt trội như Chứng khoán, truyền thông, chiến dịch tranh cử,…Những ngành đặc thù bị giới hạn bởi nhiều biến động của thị trường quá nhanh – Sự cấp bách tính bằng giây, đợi đến hết quý, các mục tiêu đã đề ra trước đó cũng đã hết thời.
 • Văn hóa bầy đàn: Với OKR, một mục tiêu trong lĩnh vực này có thể phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu khác. Nếu các nhóm của bạn không sẵn sàng cộng tác hoặc xung đột nội bộ ngầm xảy ra, OKR sẽ là thất bại, do đó văn hóa tấn công tâm lý bộ lạc trong quá khứ có thể tái hiện trên chính nhóm của bạn.
 • Sáo rỗng: Nếu bạn đặt OKR không liên kết chặt chẽ với những vấn đề quan trọng như: Khách hàng của bạn và trải nghiệm của họ – Tiêu chí đánh giá kết quả kinh doanh và lợi nhuận ròng,…, thì những OKR này là những dự án phù phiếm, không giá trị – Đốt tiền với tốc độ ánh sáng, điều này thường xảy ra với các công ty khởi nghiệp hay những doanh nghiệp mới bước chân vào thị trường mới.
 • Tính cụ thể: Một trở ngại phổ biến là OKR phải cụ thể như thế nào mới dễ thực hiện. Lưu ý rằng, OKRs là về những gì bạn đang cố gắng đạt được, chứ không phải cách bạn sẽ thực hiện mục tiêu đó.

2. Tất tần tật về OGSM và Công cụ vươn lên toàn cầu của P&G, HONDA và COCA – COLA

OGSM là gì?

OGSM là một công cụ được sử dụng trong hoạch định chiến lược, tạo bộ khung thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động bằng cách trả lời 2 câu hỏi cốt lõi: Tổ chức của bạn muốn đạt được điều gì và bạn sẽ đạt được điều đó như thế nào. Điều này giúp kiểm soát chiến lược, giúp chiến lược đi từ việc hình thành trên trang giấy đến lúc được hiện thực hóa trong doanh nghiệp.

Lịch sử OGSM – Công cụ vươn lên toàn cầu của P&G, HONDA, COCA – COLA,…

OGSM một mô hình siêu thành công được các tập đoàn bán lẻ lâu đời trên thế giới như Coca – cola, P&G, và Honda,… áp dụng lại đến từ một đất nước Châu Á và không có gì ngạc nhiên khi Nhật Bản chính là cái tên được nhắc tới.

Cụ thể, mô hình OGSM được sáng tạo bởi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vào những năm 50 của thế kỷ XX, sau chiến tranh thế giới thứ 2, mô hình phát triển dựa trên ý tưởng về quản lý mục tiêu của Peter Drucker. Song mô hình này thực sự trở nên phổ biến khi được Nasa áp dụng lần đầu tiên tại Mỹ trong dự án Apollo –  Đưa con người lên mặt trăng lần đầu tiên, và ngày 16/7/1969 con người biết tới câu nói huyền thoại “Đây là bước chân nhỏ bé của một con người, nhưng là một bước tiến khổng lồ của nhân loại” từ người hùng không gian Neil Armstrong. 

Sau khi Nasa áp dụng thành công mô hình này, hàng loạt các công ty khác, đặc biệt là các công ty sản xuất sử dụng mô hình OGSM để quản trị toàn bộ hoạt động vận hành hàng ngày của họ. 

Mô hình OGSM được áp dụng một cách triệt để từ trên xuống dưới, với các doanh nghiệp đa quốc gia như HONDA hay Coca – Cola, mô hình này cũng được áp dụng thống nhất từ trụ sở chính cho đến các chi nhánh trên toàn thế giới. Trong khi đó, Ông Lafley – Giám đốc điều hành của P&G, sử dụng công cụ OGSM để định hình bộ khung trong tổ chức để thảo luận về mục tiêu và định hướng chiến lược suốt nhiều thập kỷ qua. Đó cũng là một trong những nguyên nhân OGSM được lan tỏa đến nhiều quốc gia.

OGSM viết tắt cho điều gì?

Objectives : Mục tiêu chính

Goals: Đích nhắm tới

Strategies: Chiến lược

Measures: Đo lường

Những công ty đa quốc gia đang sử dụng mô hình OGSM?

Coca-Cola Company, Procter & Gamble (P&G), KPN, Royal FloraHolland, Reckitt Benckiser, Honda, MetLife, Triumph International…

Ưu và nhược điểm của OGSM

Ưu điểm của OGSM

 • Cấu trúc rõ ràng: Nhờ cách tiếp cận trực diện, OGSM cho phép bạn tạo một kế hoạch trong một trang ngắn gọn, súc tích, có tính ổn định.
 • Khả năng liên kết: Các thành viên trong nhóm đều tham gia vào việc tạo ra kế hoạch, dễ dàng thông tin cho nội bộ
 • Hành động: Tinh thần của OGSM là hoạch định chiến lược và tạo ra hành động. Mỗi mục tiêu được liên kết với một hành động cụ thể, sau đó được đo lường, tạo ra sự chặt chẽ xung quanh việc thực hiện và đo lường hiệu suất liên kết với mục tiêu chung.

Nhược điểm của OGSM

 • Khả năng lãnh đạo: OGSM nên được xem như một công cụ sắp xếp thứ tự ưu tiên – giúp bạn biết được công việc cần tập trung vào. Có nhiều ưu tiên cần giải quyết trong mọi tổ chức, vì vậy các nhà lãnh đạo phải tập trung vào trọng tâm, tránh bị nhầm lẫn.
 • Sao nhãng mục tiêu: Việc dàn trải sự tập trung quá nhiều của OGSM sẽ khiến chiến lược không thực sự đo lường được các vấn đề quan trọng.
 • Dễ bỏ qua khâu thực hiện: Dù dành quá nhiều thời gian để viết chiến lược hay tin rằng mọi người đều cần OGSM hơn là liên kết OGSM với các phép đo hiệu suất, hãy tránh dành quá nhiều thời gian cho việc vẽ nhiều kế hoạch và thay vào đó hãy tập trung vào việc thực hiện và đo lường hiệu suất

3. Bản chất của sự khác biệt giữa OGSM vs OKR 

Cả OGSM và OKR đều là công cụ thiết lập kế hoạch chiến lược và quản trị mục tiêu được đón nhận và sử dụng bởi các doanh nghiệp hàng đầu hiện nay. Chọn cái nào đây, cùng Simplamo.com tìm ra bản chất của sự khác biệt này nhé!

Về tư duy điều hành:

 • OGSM: Bị ảnh hưởng nhiều bởi tư duy quản trị top – down (quản trị từ trên xuống). Vì thế, OGSM khó tùy chỉnh và có tính ổn định cao hơn.
 • OKR: Được phát triển dựa trên lý thuyết MBO nên phương pháp OKR được áp dụng tư duy quản trị cởi mở hơn là bottom-up (quản trị từ dưới lên). Khi một người quyết định hướng hành động thì họ sẽ có xu hướng gắn kết và nỗ lực để hoàn thành chiến lược. OKR với sự tham gia của nhiều cá nhân trong tổ chức sẽ dễ tuỳ chỉnh và linh hoạt hơn.

Mục tiêu:

 • OGSM: Trong OGSM, mục tiêu doanh nghiệp cần hoàn thành dài hạn và nhất quán gắn với tuyên bố sứ mệnh của doanh nghiệp. 
 • OKR: Mục tiêu của OKR là những nhiệm vụ một nhóm cần hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn hạn. Các mục tiêu gắn kết với kết quả then chốt kèm các chỉ số đo lường cụ thể

Tuổi thọ của chu kỳ:

 • OGSM: Khi thiết lập kế hoạch OGSM cho doanh nghiệp thì kế hoạch này cần được áp dụng dài hạn từ 3 đến 5 năm để hoàn thành mục tiêu. 
 • OKR: Các mục tiêu và kết quả then chốt của kế hoạch OKR cần được thiết lập theo quý. 

Bảng so sánh dễ hiểu về sự khác nhau của OKR và OGSM:

Lưu ý rằng chu kỳ OKR không phải hàng năm như OGSM, mà là hàng quý, và đó là lý do tại sao bạn sẽ không có mục tiêu 3-5 năm trong OKR.

Đây cũng là lý do tại sao Google và các tổ chức khác ở Thung lũng Silicon sẽ ủng hộ OKR, trong khi OGSM được các tổ chức, công ty bán lẻ, những ngành ít biến động và cần quy trình thống nhất áp dụng nhiều hơn.

Tóm lại, sự khác biệt của cả hai chủ yếu là ở ngôn ngữ thể hiện, OGSM giúp doanh nghiệp xác định các chiến lược bao quát để sắp xếp thứ tự ưu tiên thì OKR giúp đồng bộ hoá các mục tiêu riêng lẻ để kiểm soát hiệu quả của những mục tiêu được đưa ra. Nhưng về cốt lõi, tất cả đều nhằm đạt được cùng một kết quả: giúp các tổ chức thực hiện lời hứa của họ.

4. Simplamo.com cách khắc phục hoàn hảo cho OGSM vs OKR

4.1 Câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau sự ra đời của phần mềm quản trị Simplamo.com

1. Sự ra đời của Simplamo:

Simplamo được thành lập năm 2021 – giữa thời điểm bùng phát cao trào do dịch bệnh Covid 19, lúc đó tất cả nhân lực, vật lực dồn cho phòng tránh dịch bệnh, không được ra ngoài, các doanh nghiệp đồng loạt chuyển qua hình thức work from home, việc quản trị mục tiêu OKR hay OGSM đều vô cùng khó khăn và bỡ ngỡ với nhiều ban lãnh đạo tại các công ty ở Việt Nam. Doanh nghiệp đối diện với hàng loạt khủng hoảng liên quan đến nhân sự, điều hành, thực thi chiến lược, doanh thu,…

Simplamo ra đời với sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp quản trị các mục tiêu và hình thành văn hóa quản trị doanh nghiệp bền vững. Simplamo xây dựng một hệ sinh thái tăng trưởng toàn diện từ trong ra ngoài, nếu áp dụng thành công, chỉ số KPI, OKR có thể tăng ấn tượng lên tới 20%/năm, tất cả được tích hợp duy nhất trên một nền tảng Simplamo.

2. Câu chuyện truyền cảm hứng khai sinh ra Simplamo của Founder Phan Thanh Tùng:

𝗦𝗜𝗠𝗣𝗟𝗔𝗠𝗢 – Biến ước mơ “giải phóng lãnh đạo” bằng công nghệ thành hiện thực.
Có câu nói Tùng (Founder Simplamo) rất tâm đắc: “Cam đảm không phải là không biết sợ hãi, mà là khả năng xử trí dù sợ hãi.”
Là một người quản trị điều hành, Tùng thấu hiểu sâu sắc kỹ năng quản trị con người và tổ chức cuộc họp là điều không hề dễ dàng tại Việt Nam, thông thường mọi người chỉ họp theo một cách vô cùng bản năng và cuộc họp dẫn đến ngõ cụt tư duy, lan man và tốn thời gian của tập thể, nhiều khi với nhiều nhân viên còn nghĩ họp hành chỉ là một hình thức “vô nghĩa” không đi đến đâu.
Tại Shark Tank, Tùng đã được nghe “một ngàn nỗi đau” của các chủ doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quản trị công ty, các vấn đề thường xoay quanh việc điều hành và sắp xếp con người trong giai đoạn đầu, rối loạn trong tầm nhìn chiến lược dài hạn,  kết nối đội ngũ, phân ra mục tiêu không hợp lý, tăng trưởng bị bão hòa không lối thoát….
Thực sự kể ra thì rất nhiều, không thể nào đếm xuể, thế nhưng các phép tính phức tạp ấy giờ đây đã được phần mềm Simplamo cài đặt sẵn các chức năng tính toán việc của bạn chỉ là nhập các thừa số vô phương trình thôi, đơn giản hóa đi rất nhiều.
Có một điều đặc biệt nữa là việc yếu trong khâu quản trị đã kéo nhiều doanh nghiệp dậm chân, lùi lại thậm chí bị xoá sổ vô cùng đáng tiếc. Các doanh nghiệp Việt Nam bị thua trên trường quốc tế, mặc dù trong tay có tất cả nhưng tìm hoài không ra cách quản trị con người và dẫn tới thất bại.
Tóm lại! Không sao đâu, chuyện đâu còn có đó, không phải giờ là thời đại của Công nghệ thông tin sao, đã có Tùng và team Simplamo.com giải quyết nỗi lòng của các Sếp ngay và luôn!

4.2 Simplamo.com cách khắc phục hoàn hảo cho OGSM vs OKR

1. Nguyên nhân dẫn tới việc không thể hoàn thành mục tiêu OKR/OGSM của công ty:

 • Đa số công ty vì bị rối loạn trong điều hành khi không có phần mềm quản trị mục tiêu chung cho toàn bộ công ty.
 • Công ty chưa có mô hình quản trị đủ đơn giản và linh hoạt với quy mô thay đổi của công ty và cần phần mềm để đo lường dữ liệu sự thay đổi đó.
 • Mục tiêu đặt ra quá mơ hồ, không có tính đo lường hoặc quá xa vời với những con số được đặt ra để mãn nhãn lúc đầu, nhưng khi bắt tay vào hành động thì quá phức tạp và nhân viên có xu hướng bỏ cuộc vì “khó”.
 • Các cuộc họp tổ chức online hay offline đều nêu ra các vấn đề vô cùng nhiều, không tập trung vào mục tiêu mà chủ yếu là các xích mích, cãi cọ linh tinh không khác gì một show truyền hình thực tế.
 • Đội ngũ mất kết nối vì mỗi người chỉ tập trung vào mục tiêu của mình, nhưng đôi khi không tương thích với mục tiêu chung, như vậy các phòng ban sẽ dễ chỉ tập trung bảo vệ lợi ích của riêng mình bất chấp kết quả kinh doanh của công ty.
 • OKR đòi hỏi sự hoàn thành mục tiêu phụ thuộc vào tất cả mọi người vì bản chất là các mục tiêu luôn ảnh hưởng lẫn nhau, bài toán đặt ra ở đây là làm sao đặt đúng người vào đúng chỗ – Sự sắp sếp hoàn hảo cho vị trí của họ.
 • OGSM đòi hỏi sự phân cấp từ trên xuống, nếu không có phần mềm và dữ liệu để kiểm tra các tiến độ, sẽ xảy ra xung đột trong hành động khi ban lãnh đạo vẽ ra vô vàn các kế hoạch kinh doanh hoành tráng còn cấp dưới không có khả năng thực thi. Sự trì hoãn là ngọn đá tảng dẫn đến bất đồng nội bộ và đăng nhập vào thế giới của sự hỗn loạn và cuộc chiến lợi ích xảy ra, ở đó doanh nghiệp sẽ tự diệt vong theo một cách nào đó. Ở đây vai trò của văn hóa doanh nghiệp được tìm kiếm hơn cả. Tìm ở đây: Simplamo.com

2. Những cải tiến tuyệt vời trong quản trị mục tiêu trên Simplamo

 • Tích hợp tư duy quản trị hiện đại, hướng dẫn cách xây dựng mục tiêu đơn giản hiệu quả cho toàn đội ngũ.
 • Sự kết hợp thông minh, khéo léo giữa OKR và KPI, OGSM.
 • Hệ thống nhận diện và thông báo kịp thời khi bạn xây dựng mục tiêu chưa đúng cách
 • Khung cuộc họp hiệu suất theo sát tiến độ thực thi, tích hợp công cụ nhận diện và giải quyết vấn đề thông minh đánh bay mọi cản trở trong tiến trình biến mục tiêu thành hiện thực
 • Đơn giản, dễ sử dụng, tập trung vào những tính năng quan trọng phục vụ tốt nhất cho người dùng (không phô trương bằng cách nhồi nhét quá nhiều tính năng gây rối).
 • Lãnh đạo dễ dàng xây dựng tầm nhìn cốt lõi, loại bỏ sự mơ hồ, bằng 8 câu hỏi đơn giản, có trọng tâm, theo mô hình quản trị hiện đại đến từ Hoa Kỳ.
 • Sơ đồ trách nhiệm cụ thể hoá mọi chức năng trong công ty thành 5 vai trò cốt lõi cho từng người, nhân viên dễ hình dung bức tranh chi tiết trong một tầm nhìn lớn.
 • Công việc ưu tiên quý (OKR), kéo tầm nhìn về với mặt đất bằng cách trả lời câu hỏi “Quý này công ty cần tập trung làm gì?”, phân công cụ thể cho từng nhân sự phụ trách, đội ngũ nắm bắt tiến độ công việc hàng tuần.
 • Simplamo xây dựng cuộc họp theo một format chuẩn, giúp cho việc điều hành nhiều công ty dễ dàng hơn, anh em luân phiên nhau điều hành cuộc họp. Sếp không cần có mặt nhiều (hoặc chỉ online) để nắm rõ tình hình.
 • Simplamo xoá bỏ sự thật đáng buồn về cách các cuộc họp đang lãng phí thời gian, bằng cách thiết lập khung cuộc họp hiệu quả, khoa học chỉ với 7 bước, đo lường thời gian và tập trung vào mục tiêu quan trọng (OKR), tích hợp phương pháp nhận diện và giải quyết vấn đề thông minh, tạo kết quả đầu ra cho mỗi cuộc họp.
 • Nhiệm vụ được chia theo đầu việc cụ thể và đo lường hiệu suất chính xác, ai nhìn vào cũng biết mình đang ở đâu, mọi việc đều minh bạch, rõ ràng, không có sự so đo, thắc mắc, nhân viên tự giác làm việc của mình.
 • Bảng Scorecard đo lường các chỉ số KPI và cập nhật hàng tuần, nhận diện nhanh nhất có thể các vấn đề đang gặp khó để tìm cách xử lý.
 • Muốn “giải phóng lãnh đạo” tự do – Phải có Simplamo đồng hành, như vậy Sếp mới có nhiều thời gian free thực sự. Trước đây cuộc họp nào weekly cũng đều phải có Sếp, rất thiếu chuyên nghiệp. Hơn nữa việc quen tham gia điều phối cuộc họp ở trên BOD sẽ giúp anh em quản lý cấp trung mạnh lên và không có thói quen ỷ lại vào Sếp lớn.
 • Mặt khác, họp xong là có Rock (công việc quan trọng ưu tiên lớn hơn 2 tuần), mới có To-do (công việc quan trọng, gấp phải làm trong 2 tuần) trên phần mềm luôn, link đến từng người PIC, link đến Performance đánh giá nhân sự hoàn thành công việc mỗi Quý.
 • Dễ dùng, dễ triển khai và hiệu quả. Nếu mơ ước giải phóng lãnh đạo bằng công nghệ thì các Sếp, lãnh đạo, anh em nên dùng thử. Đảm bảo hiệu quả. Nâng tầm giá trị doanh nghiệp – Xây dựng sức mạnh nội lực từ sự hài hoà.
Hy vọng rằng Simplamo sẽ là một trong những vũ khí lợi hại nhất để biến doanh nghiệp của bạn thành một loài cá mập “bất khả chiến bại” trên thương trường và cạnh tranh khốc liệt với thị trường quốc tế.
—————————————————

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa KPI, OKR. Biến mọi thứ phức tạp trong điều hành trở nên đơn giản và gần gũi đến từng nhân viên. Giải phóng áp lực cho nhà lãnh đạo, tập trung vào điều quan trọng, tối ưu hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

Hãy bắt đầu trải nghiệm Simplamo và cảm nhận sự thay đổi chỉ sau 4 tuần!

Đăng ký nhận buổi demo Simplamo tại: https://app.simplamo.com/sign-up

All-in-one Business Management Platform

Comprehensive business Management, employees empowerment, reaching KPI/OKRS/KPI/OGSM/BSC goals just in a simple tool

OKRs & Goals

Focus on 90 – day plans

Scorecard

Measure performances

Organization Chart

Clear responsibilities

Vision

Share Long-term vision

Meeting

Run better meetings

Conversation

1:1, Updates, Feedback

Performance

Analyze, Grow plan

Process

Simple, Read, Apply

True Platform for CEO

Run Business Simply and More

Empower People, Increase Connection, Grow Company with Simplamo

Start 30-day free trial

Recommended For You

ArticlesGoals and OKRsGoals and OKRsKPI/OKRQuản lý hiệu suấtQuản trị chiến lược
September 29, 2023

Cách xây dựng OKRs đơn giản cho Doanh nghiệp kết hợp với ứng dụng AI

Phát triển dựa trên phương pháp quản trị mục tiêu MBO và được hoàn thiện bởi John Doerr từ năm 1974, OKRs ngày nay là một trong những phương pháp…
KPI/OKR
September 28, 2023

HƯỚNG DẪN CÁCH XÂY DỰNG KPI CHO DOANH NGHIỆP THẬT TINH GỌN

Bài viết này sẽ thảo luận về cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp để phát huy tối đa sức mạnh của KPI trong quá trình vận hành doanh nghiệp.…
KPI/OKR
September 14, 2023

Cách xây dựng KPI đơn giản cho Doanh nghiệp kết hợp với ứng dụng AI

KPI từ lâu đã là phương pháp quản trị được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, KPI giúp đo lường, đánh giá hiệu quả và kiểm soát hoạt động của doanh…
Quản lý hiệu suất
September 13, 2023

7 bước tổ chức cuộc họp hiệu quả theo phương pháp từ Hoa Kỳ

Tổ chức cuộc họp hiệu quả là điều được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay do thực trạng tổ chức cuộc họp tại Việt Nam hiện nay vẫn tồn…

10 chỉ số KPI quan trọng nhất đánh giá “sức khoẻ” công ty bạn

By KPI/OKR

Cho dù bạn đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ hay một tập đoàn lớn, bạn không thể dựa vào cảm giác của mình để thấy tiến độ mà bạn đã đạt được. Trong thế giới kinh doanh, điều quan trọng là phải ghi lại và đo lường mọi thứ.

Tin tốt là có nhiều cách đã được chứng minh để theo dõi hiệu suất tổng thể của bạn và KPI là một trong số đó. KPI doanh nghiệp hoặc các chỉ số hiệu suất chính giúp theo dõi tất cả các tiến bộ mà công ty đã đạt được. Quan trọng hơn, nó đo lường liệu công ty có thể đạt được mục tiêu của mình hay không.

Cụ thể bạn có thể hiểu đơn giản KPI là các phép đo xác định và theo dõi các mục tiêu cụ thể, KPI đòi hỏi phải được giám sát, cải tiến và đánh giá. KPI có thể thay đổi theo thời gian, quan trọng là xác định mục tiêu, và đo lường trạng thái hiệu suất trong một thời gian nhất định. KPI thúc đẩy nội lực chung của doanh nghiệp hướng tới mục tiêu, từ đó dự đoán xu hướng phát triển của công ty trong tương lai.

Dưới đây là 10 chỉ số KPI quan trọng nhất để đánh giá “sức khoẻ” công ty bạn, cùng Simplamo. com khám phá ngay nhé:

1. Số lượng doanh số 

Doanh số cần được theo dõi hàng tháng vì chúng cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về mức độ kinh doanh, đo lường sự thành công của các mục tiêu đã được định trước. Doanh số  đo lường sức khỏe doanh nghiệp rõ nhất trong một thời kỳ.  

Bạn có thể tham khảo cách đặt các chỉ số KPI sau để đo lường thành công của mình về doanh thu bán hàng:  Số lượng doanh số hàng tháng, tỷ lệ tăng số lượng doanh số cho khách hàng mới mỗi tháng, tăng tỷ lệ phần trăm trong doanh số hàng tháng,….

2. Lãi và lỗ

Kinh doanh đều trải qua những thăng trầm, nhưng cách duy nhất để tìm cách quay lại trò chơi thương trường này là đo lường tất cả lợi nhuận và tổn thất bạn đang tạo ra. Tìm hiểu bao nhiêu tiền đang bị chi và chi vào đâu và bao nhiêu trong số đó là do doanh số bạn đã kiếm được. 

Khi bạn phân tích và xử lý tỷ lệ lãi và lỗ, nó giúp bạn xác định nơi mà hầu hết số tiền của bạn đã đi và liệu bạn có tạo ra đủ những gì bạn đưa vào hay không. Điều đó có thể giúp giải quyết các vấn đề có tác động tiêu cực đến doanh nghiệp của bạn . 

Bạn có thể theo dõi các KPI lãi và lỗ sau: 

 • Lợi nhuận hàng quý
 • Chi phí hàng quý khi điều hành doanh nghiệp của bạn
 • Số tiền lãi và lỗ bạn đang thực hiện sau khi loại trừ các chi phí mỗi tháng

3. Tăng trưởng doanh số hàng năm

Để theo dõi sự tăng trưởng của bạn như một doanh nghiệp thực sự, bạn cần tính toán tăng trưởng doanh số hàng năm. Hầu hết các doanh nghiệp phụ thuộc vào các mùa khác nhau, vì vậy tiến trình hàng năm của bạn sẽ giúp bạn tìm hiểu mùa nào là mùa mà doanh nghiệp của bạn đang phát triển mạnh. 

Ví dụ, một số doanh nghiệp phải chịu sự mất mát lớn trong mùa đông và giữ sự tăng trưởng hàng năm trong kiểm tra sẽ giúp họ xác định chính xác các tháng chính xác để họ có thể đưa ra các chiến lược quảng cáo và lượng tồn kho cần duy trì hợp lý. 

Tips nhỏ ở đây là hãy bắt đầu bằng việc theo dõi mức tăng trưởng doanh số của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể và so sánh nó với thời gian trước bạn đã có.

4. Hàng tồn kho

Đa số doanh nghiệp đều có hàng tồn kho, bạn cần kiểm tra tất cả các sản phẩm đã mua và bán. Theo dõi tổng kiểm kê sẽ cho bạn biết sản phẩm nào đã được bán hết và sản phẩm nào không được bán, mặt hàng nào đang trending và cái nào cần sale gấp. 

Các chỉ số KPI hàng tồn kho cần theo dõi: 

 • Tỷ lệ thanh khoản 
 • Tỷ lệ bán hàng
 • Tỷ lệ mà bạn dự trữ các sản phẩm mà khách hàng yêu cầu nhiều nhất

5. Tỷ lệ phải trả 

Mỗi doanh nghiệp có các nhà cung cấp và nhà sản xuất khác nhau. Điều quan trọng là phải giữ một báo cáo cụ thể về tất cả số tiền bạn chi cho các nhà cung cấp của mình. Đo mức giá phải trả để tìm hiểu số lượng giao dịch đã thực hiện và số tiền đã trả cho nhà sản xuất của mình. 

Chỉ số bạn cần theo dõi: 

 • Chi phí hàng quý, bao gồm các nhà cung cấp và nhân viên 
 • Chi phí cho mỗi giao dịch trong một tháng

6. Số lượng khiếu nại của người tiêu dùng

Số lượng khiếu nại của người tiêu dùng là một KPI quan trọng khác vì nó giúp bạn xác định các vấn đề mà người tiêu dùng của bạn đang phải đối mặt. Điều quan trọng là nhận được phản hồi và thay đổi các bước đi phù hợp. Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng sẽ giúp hình thành mối quan hệ tốt với họ, vì vậy sẽ tăng thêm sự phát triển của công ty bạn. 

Bạn có thể theo dõi: 

 • Số lượng khiếu nại trong một quý
 • Số lượng khiếu nại được giải quyết trong một quý

7. Thị Phần

Thị phần là một chỉ số thành công khác; Bạn càng chiếm nhiều thị phần, doanh thu của bạn sẽ càng lớn. Theo dõi thị phần của bạn sẽ cho biết vị trí của bạn trong thị trường.

Thị phần KPI bao gồm: 

 • Tỷ lệ phần trăm doanh số bán hàng trên thị trường 
 • Số lượng sản phẩm được bán mỗi quý

8. Sự hài lòng của khách hàng

Công ty phụ thuộc vào khách hàng, vì vậy sự hài lòng của khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu của mọi công ty vì thế sự hài lòng của khách hàng phải luôn luôn được xếp đầu tiên trong mọi danh sách.

Với công nghệ ngày nay, bạn có thể thu thập phản hồi của người dùng thành các biểu mẫu đánh giá trực tuyến để theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng. Phản hồi của khách hàng có thể giúp bạn về lâu dài và theo dõi các chỉ số: 

Điểm hài lòng của khách hàng 

 • Thời gian phản hồi của nhân viên
 • Tác động tích cực lâu dài đến nhu cầu khách hàng 

9. Traffic trực tuyến

Chúng ta đang sống trong một ngôi làng toàn cầu, vì vậy bạn cần truyền thông online. Sự hiện diện rất quan trọng nếu bạn muốn quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình. Bạn có thể theo dõi lượng lưu lượng truy cập trang web doanh nghiệp của bạn và số lần mọi người tham gia với các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.

Nó giúp đo lường mức độ phổ biến của bạn trong số những người dùng và những chiến lược bạn có thể sử dụng để tăng số lượng đối tượng của bạn. 

KPI cần theo dõi các mục sau: 

 • Các lượt truy cập trang web 
 • Lượng tương tác trên phương tiện truyền thông xã hội 

10. Tốc độ tăng trưởng doanh thu

Mỗi doanh nghiệp sẽ có mục tiêu riêng và đo lường tốc độ tăng trưởng doanh thu khác nhau. Tuy nhiên có một mẫu số chung là đều dựa vào thu nhập, doanh số, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty và xác định xem hiệu suất tổng thể của bạn có giảm hay tăng hay không. 

KPI tài chính là của các chỉ số hiệu quả kinh doanh quan trọng nhất vì bạn ghi lại mọi thứ và có thể tìm ra những lỗ hổng nằm ở đâu. 

Theo dõi chỉ số này bằng cách sử dụng: 

 • Số lượng doanh số bạn đã thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể
 • Lợi nhuận ròng trong một quý 

KPI là một chỉ số then chốt để đánh giá “sức khoẻ” công ty bạn, để biết được các mục tiêu của bạn có đạt được hay không. Hơn nữa, điều quan trọng là phải ghi lại mọi động thái tài chính mà bạn thực hiện để tránh mọi vấn đề trong tương lai.

Simplamo – Phần mềm quản trị doanh nghiệp tư duy hiện đại có thể giúp doanh nghiệp đạt OKR/KPI  thành công, khắc phục được các điểm yếu trong vận dụng OKR/KPI một cách dễ dàng. Tại Simplamo mọi điểm nhiễu trong OKR/KPI của doanh nghiệp sẽ được giải quyết bằng những thao tác đơn giản nhưng chuẩn xác và đi vào trọng tâm. Nơi nỗi đau về OKR/KPI không còn là một nốt lặng trong bản nhạc Phát Triển Cao Vút của Doanh nghiệp nữa.

Ngoài ra, Simplamo còn có một đội ngũ tư vấn nhiệt tình với phương châm sự tăng trưởng của Doanh nghiệp là ưu tiên tuyệt đối, vì một Việt Nam thịnh vượng và vươn xa. Simplamo chính là điều mà doanh nghiệp luôn tìm kiếm ở một đối tác công nghệ.

—————————————————

Simplamo – Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa KPI, OKR. Biến mọi thứ phức tạp trong điều hành trở nên đơn giản và gần gũi đến từng nhân viên. Giải phóng áp lực cho nhà lãnh đạo, tập trung vào điều quan trọng, tối ưu hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

Hãy bắt đầu trải nghiệm Simplamo và cảm nhận sự thay đổi chỉ sau 4 tuần!

Đăng ký nhận buổi demo Simplamo tại: https://app.simplamo.com/sign-up

All-in-one Business Management Platform

Comprehensive business Management, employees empowerment, reaching KPI/OKRS/KPI/OGSM/BSC goals just in a simple tool

OKRs & Goals

Focus on 90 – day plans

Scorecard

Measure performances

Organization Chart

Clear responsibilities

Vision

Share Long-term vision

Meeting

Run better meetings

Conversation

1:1, Updates, Feedback

Performance

Analyze, Grow plan

Process

Simple, Read, Apply

True Platform for CEO

Run Business Simply and More

Empower People, Increase Connection, Grow Company with Simplamo

Start your trial

Recommended For You

ArticlesGoals and OKRsGoals and OKRsKPI/OKRQuản lý hiệu suấtQuản trị chiến lược
September 29, 2023

Cách xây dựng OKRs đơn giản cho Doanh nghiệp kết hợp với ứng dụng AI

Phát triển dựa trên phương pháp quản trị mục tiêu MBO và được hoàn thiện bởi John Doerr từ năm 1974, OKRs ngày nay là một trong những phương pháp…
KPI/OKR
September 28, 2023

HƯỚNG DẪN CÁCH XÂY DỰNG KPI CHO DOANH NGHIỆP THẬT TINH GỌN

Bài viết này sẽ thảo luận về cách xây dựng KPI cho doanh nghiệp để phát huy tối đa sức mạnh của KPI trong quá trình vận hành doanh nghiệp.…
KPI/OKR
September 14, 2023

Cách xây dựng KPI đơn giản cho Doanh nghiệp kết hợp với ứng dụng AI

KPI từ lâu đã là phương pháp quản trị được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, KPI giúp đo lường, đánh giá hiệu quả và kiểm soát hoạt động của doanh…
Quản lý hiệu suất
September 13, 2023

7 bước tổ chức cuộc họp hiệu quả theo phương pháp từ Hoa Kỳ

Tổ chức cuộc họp hiệu quả là điều được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay do thực trạng tổ chức cuộc họp tại Việt Nam hiện nay vẫn tồn…