Skip to main content

Nền tảng quản trị hiệu suất công việc, triển khai KPI/OKR hiệu quả


  • Bạn đã ứng dụng OGMS thất bại, các mục tiêu được đặt ra không thể đo lường được và thiếu chiến lược.

  • Bạn thiết lập các chỉ số nhưng nhân viên không hiểu, không có cùng cách nhìn với lãnh đạo

  • Bạn đã sử dụng các phần mềm quản trị hiệu suất công việc nhưng vẫn thất bại trong việc triển khai KPI/OKR.

  • Bạn đang thiếu công cụ triển khai KPI/OKR hiệu quả

Nền tảng quản trị hiệu suất công việc, triển khai KPI/OKR hiệu quả


  • Bạn đã ứng dụng OGMS thất bại, các mục tiêu được đặt ra không thể đo lường được và thiếu chiến lược.

  • Bạn thiết lập các chỉ số nhưng nhân viên không hiểu, không có cùng cách nhìn với lãnh đạo

  • Bạn đã sử dụng các phần mềm quản trị hiệu suất công việc nhưng vẫn thất bại trong việc triển khai KPI/OKR.

  • Bạn đang thiếu công cụ triển khai KPI/OKR hiệu quả


Trải nghiệm ngay


Tư vấn

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

GIÚP DOANH NGHIỆP GIẢI QUYẾT NHỮNG BÀI TOÁN KHÓ NHƯ THẾ NÀO KHI ÁP DỤNG KPI, OKR, OGSM ...?

Làm thế nào kết nối chiến lược công ty với OKR/KPI phòng ban và cá nhân?
Giải pháp của chúng tôi
Cách thiết lập các chỉ số sao cho hiệu quả, gia tăng hiệu suất làm việc?
Giải pháp của chúng tôi
Làm cách nào theo dõi, thúc đẩy hoàn thành KPI/OKR đã vạch ra
Giải pháp của chúng tôi
Tại sao tôi đã làm đủ mọi cách nhưng doanh nghiệp vẫn không phát triển?
Giải pháp của chúng tôi
Về Simplamo
Simplamo nền tảng quản trị doanh nghiệp trên một platform duy nhất, giúp bạn triển khai KPI/OKR hiệu quả.
Là phần mềm được số hóa dựa trên nền tảng Hệ điều hành doanh nghiệp chuẩn Hoa Kỳ không chỉ giúp quản trị hiệu suất làm việc mà còn thúc đẩy năng lượng nhân viên.

“Simplamo” được tinh gọn từ cụm từ “Simple and More” với ý nghĩa “Đơn giản và Hơn thế nữa”.

  • Đơn giản: Dễ dàng sử dụng, không phức tạp
  • Hiệu quả: Các chỉ số được đo lường hàng tuần hàng tuần bám sát theo mục tiêu, không bị bỏ sót

Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0

Quản trị Doanh nghiệp toàn diện: năng lượng nhân viên, mục tiêu, vận hành trên 1platform duy nhất

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi đã phục vụ khách hàng với hơn 6 ngành công nghệ khác nhau