Skip to main content
2000x800-01
banner

WEBINAR 02

WEBINAR 02

WEBINAR 02

KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI KPI/OKR VÀ HƯỚNG ĐI CHO DOANH NGHIỆP

KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI KPI/OKR VÀ HƯỚNG ĐI CHO DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp càng phát triển đòi hòi người làm chủ phải càng dành nhiều thời gian hơn cho kiểm soát và quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên, đó là lý do mà nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay tìm đến các phương pháp quản trị như KPI, OKR,… để vận hành tổ chức của mình. 

 

Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng triển khai thành công, thực tế cho thấy hơn 90% doanh nghiệp thất bại khi áp dụng KPI và OKR vào vận hành. Vậy lối đi nào cho doanh nghiệp khi đối mặt với những khó khăn này?

 

Trong chương trình webinar lần này, chúng tôi sẽ tập trung khai thác những khó khăn thường gặp và đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp quản trị mục tiêu thành công.

WEBINAR 02

WEBINAR 02

WEBINAR 02

KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI KPI/OKR VÀ HƯỚNG ĐI CHO DOANH NGHIỆP

KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI KPI/OKR VÀ HƯỚNG ĐI CHO DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp càng phát triển đòi hòi người làm chủ phải càng dành nhiều thời gian hơn cho kiểm soát và quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên, đó là lý do mà nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay tìm đến các phương pháp quản trị như KPI, OKR,… để vận hành tổ chức của mình. 

 

Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng triển khai thành công, thực tế cho thấy hơn 90% doanh nghiệp thất bại khi áp dụng KPI và OKR vào vận hành. Vậy lối đi nào cho doanh nghiệp khi đối mặt với những khó khăn này?

 

Trong chương trình webinar lần này, chúng tôi sẽ tập trung khai thác những khó khăn thường gặp và đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp quản trị mục tiêu thành công.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/ KEY NOTE

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/ KEY NOTE

triển khai KPI / OKR hiểu quả bằng công nghệ
khó khăn thường gặp của doanh nghiệp khi triển khai KPI /OKR hiện nay
giải pháp triển khai quản trị mục tiêu KPI/OKR hiểu quả vào doanh nghiệp
triển khai KPI / OKR hiểu quả bằng công nghệ
khó khăn thường gặp của doanh nghiệp khi triển khai KPI /OKR hiện nay
giải pháp triển khai quản trị mục tiêu KPI/OKR hiểu quả vào doanh nghiệp

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

MR. PHAN THANH TÙNG

tUNG-01

CEO - Công ty Simplamo Enterprise

.

MRs. Nguyễn Thị Huỳnh Giao

N-01

Nhà báo - BTV Đài Tiếng nói Việt Nam

.
..
.

Mr. Trương Nguyễn Mạnh Cương

c-01

CEO - Trung tâm Anh Ngữ Platerra English

MR. PHAN THANH TÙNG

tUNG-01

CEO - Công ty Simplamo Enterprise

.

MRs. Nguyễn Thị Huỳnh Giao

N-01

Nhà báo - BTV Đài Tiếng nói Việt Nam

.
..
.

Mr. Trương Nguyễn Mạnh Cương

c-01

CEO - Trung tâm Anh Ngữ Platerra English

WEBINAR

WEBINAR

Vui lòng điền thông tin đăng ký tại đây!

Vui lòng điền thông tin đăng ký tại đây!

WEBINAR

WEBINAR

Vui lòng điền thông tin đăng ký tại đây!

Vui lòng điền thông tin đăng ký tại đây!