Skip to main content

Nâng cấp tư duy và thực thi chiến lược của Bạn!

Thiết lập tầm nhìn, lựa chọn người phù hợp và nâng cấp doanh nghiệp bằng quản trị mục tiêu thông minh

 • Xây dựng Tầm nhìn Chiến lược
 • Chọn Đúng người đặt vào Đúng vị trí
 • Quản trị OKR kết hợp KPI
 • Gắn kết đội ngũ chinh phục mục tiêu
Thiết kế chưa có tên (1)
Thiết kế chưa có tên (1)

Phần mềm OKR Việt Nam được phát triển bởi SEONGON, VNOKRS tập trung vào OKR thuần túy

VNOKRs - CÔNG CỤ CHUYÊN BIỆT ĐẦU TIÊN GIÚP VẬN HÀNH OKRs ĐÚNG (4)
20230702183747461

Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại, kết hợp độc đáo giữa OKR và KPI

Thiết kế chưa có tên (2)

Simplamo và VNOKR

VNOKRS chỉ tập trung vào OKR như đúng tên gọi của mình, không gây xao nhãng và đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc quan trọng của OKR. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở đó, doanh nghiệp cần kết hợp nhiều phương pháp quản trị khác để xây dựng nền tảng và cách phối hợp làm việc hiệu quả, bổ sung các mảng còn thiếu của VNOKS.

Simplamo là sự kết hợp độc đáo của OKR & KPI, bổ sung cho nhau và giúp doanh nghiệp nắm chắt hoạt động thực thi của đội ngũ. OKR và KPI của Simplamo được xây dựng dựa trên cơ sở Tầm nhìn vững chắc, Sơ đồ trách nhiệm minh bạch, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra luôn bám sát lộ trình và bởi Đúng người Đúng vị trí.

Bên cạnh đó, cuộc họp tuần của Simplamo sẽ đảm bảo đội ngũ luôn được phản hồi, hỗ trợ kịp thời trong tiến trình của mình, mà không gây mất nhiều thời gian như các cuộc họp checkin 1-1 của OKR truyền thống.

Simplamo khác với VNOKR như thế nào?

Thành công của doanh nghiệp đến từ việc xác định đúng hướng đi và tổ chức toàn bộ đội ngũ đi về hướng đi đó, một cách kiên trì và mạnh mẽ. Đó là yếu tố cốt lõi, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa mọi nguồn lực và hạn chế sự thừa thải.

Simplamo và VN OKR

Hơn 100+ doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia

 đạt mục tiêu tăng trưởng, vận hành đồng bộ và phát triển bền vững nhờ Simplamo

100

Khách hàng

20

Đối tác

5

Quốc gia

Thiết lập Nền tảng Doanh nghiệp

 • Thiết lập Tầm nhìn Doanh nghiệp
 • Xác định đúng hướng đi ở mỗi thời điểm
 • Làm rõ sơ đồ tổ chức và vai trò ở mỗi vị trí
 • Chọn Đúng người đặt vào Đúng chỗ
Thiết kế chưa có tên (2)
2

Quản trị OKR kết hợp KPI

 • Thiết lập mục tiêu OKR thông minh
 • Phân rã khoa học, liên kết chặt chẽ
 • Bảng chỉ số KPI theo sát hoạt động thực thi hàng tuần
 • Đảm bảo hoạt động thực thi diễn ra liên tục và đều đặn

Khung cuộc họp theo sát thực thi mục tiêu định kỳ

 • Tăng cường giao tiếp thực tế
 • Tạo xung đột lành mạnh & giải quyết vấn đề thông minh
 • Nhận phản hồi & kế thừa kinh nghiệm liên tục
 • Chỉ 90p mỗi tuần cho cuộc họp & dành thời gian cho những việc quan trọng
1

Làm điều quan trọng

Ngay hôm nay

Nền tảng dành cho CEO thực thi chiến lược, trao quyền nhân sự, đột phá trong kinh doanh. Với các tính năng đơn giản, dễ sử dụng cho tất cả thành viên.