Skip to main content

Nâng cấp tư duy và thực thi chiến lược của Bạn!

Thiết lập tầm nhìn, lựa chọn người phù hợp và nâng cấp doanh nghiệp bằng quản trị mục tiêu thông minh

 • Xây dựng Tầm nhìn Chiến lược
 • Chọn Đúng người đặt vào Đúng vị trí
 • Quản trị OKR kết hợp KPI
 • Gắn kết đội ngũ chinh phục mục tiêu
Thiết kế chưa có tên (1)
Thiết kế chưa có tên (1)

Nền tảng quản trị  tổng thể 

Thiết kế chưa có tên (5)
20230702183747461

Phần mềm quản trị mục tiêu khoa học hiện đại

Thiết kế chưa có tên (2)

Simplamo và Lattice

Lattice – Phần mềm hàng đầu của Mỹ về đánh giá hiệu suất nhân viên dựa trên báo cáo tổng quan và sự hỗ trợ mạnh mẽ của công cụ OKR & Goal. Các tính năng nổi trội của Lattice tập trung vào yếu tố con người, trao đổi 1:1, gắn kết đội ngũ và biểu dương khen thưởng. Với Lattice doanh nghiệp dễ dàng xây nên lộ trình nhân sự rõ nét với đầy đủ các công cụ giúp kết nối – thực thi và phát triển nhân sự.

Simplamo tập trung vào việc thực thi và xây dựng một đội ngũ gắn kết, tập trung sức mạnh vào mục tiêu chung. Cũng tập trung vào yếu tố con người, nhưng khác với Lattice, Simplamo tạo không gian mở cho mỗi doanh nghiệp xây dựng nên văn hóa của riêng mình thông qua các Giá trị cốt lõi và Tầm nhìn lâu dài.

Bên cạnh việc chinh phục mục tiêu OKR, Simplamo còn tích hợp với KPI, phương pháp giải quyết vấn đề, giảm thời gian lãng phí và gia tăng các hoạt động tương tác thực tế, cởi mở

Simplamo khác với Lattice như thế nào?

Thành công của doanh nghiệp đến từ việc xác định đúng hướng đi và tổ chức toàn bộ đội ngũ đi về hướng đi đó, một cách kiên trì và mạnh mẽ. Đó là yếu tố cốt lõi, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa mọi nguồn lực và hạn chế sự thừa thải.

Hơn 100+ doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia

 đạt mục tiêu tăng trưởng, vận hành đồng bộ và phát triển bền vững nhờ Simplamo

100

Khách hàng

20

Đối tác

5

Quốc gia

Thiết lập Nền tảng Doanh nghiệp

 • Thiết lập Tầm nhìn Doanh nghiệp
 • Xác định đúng hướng đi ở mỗi thời điểm
 • Làm rõ sơ đồ tổ chức và vai trò ở mỗi vị trí
 • Chọn Đúng người đặt vào Đúng chỗ
Thiết kế chưa có tên (2)
2

Quản trị OKR kết hợp KPI

 • Thiết lập mục tiêu OKR thông minh
 • Phân rã khoa học, liên kết chặt chẽ
 • Bảng chỉ số KPI theo sát hoạt động thực thi hàng tuần
 • Đảm bảo hoạt động thực thi diễn ra liên tục và đều đặn

Khung cuộc họp theo sát thực thi mục tiêu định kỳ

 • Tăng cường giao tiếp thực tế
 • Tạo xung đột lành mạnh & giải quyết vấn đề thông minh
 • Nhận phản hồi & kế thừa kinh nghiệm liên tục
 • Chỉ 90p mỗi tuần cho cuộc họp & dành thời gian cho những việc quan trọng
1

Làm điều quan trọng

Ngay hôm nay

Nền tảng dành cho CEO thực thi chiến lược, trao quyền nhân sự, đột phá trong kinh doanh. Với các tính năng đơn giản, dễ sử dụng cho tất cả thành viên.