Skip to main content
DỰ ÁN VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TRÊN SIMPLAMO

Hướng dẫn tổ chức cuộc họp lập kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tổ chức cuộc họp Lập kế hoạch kinh doanh năm AOP (Annual Operating Plan) thường là một trong những chủ đề được chủ doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất vào giai đoạn các tháng cuối năm.

Nhưng nhiều anh chị lãnh đạo cũng gặp khó khăn trong việc triển khai và thực thi cuộc họp này đúng cách, khoa học và phù hợp với doanh nghiệp mình.

Có một cuộc họp năm thuận lợi, hiệu quả, truyền tải được đầy đủ nội dung và thông điệp đến các lãnh đạo cấp cao, thì những mục tiêu, chiến lược, kế hoạch hành động được bàn luận, thống nhất trong cuộc họp năm này mới thực hiện được tối đa công lực và năng suất, khi triển khai thực tế và xuống các cấp trong doanh nghiệp.

Hiểu được tầm quan trọng và những lợi ích của việc tổ chức cuộc họp năm hiệu quả, Simplamo tổ chức webinar “Hướng dẫn tổ chức cuộc họp lập kế hoạch kinh doanh năm 2024” vào ngày 14.12.2023 vừa qua.

Trải nghiệm tính năng cuộc họp năm trên Simplamo: https://app.simplamo.com/sign-up