Skip to main content
DỰ ÁN VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TRÊN SIMPLAMO

Hướng dẫn Xây dựng Quy trình đơn giản trên simplamo

Webinar “Hướng dẫn xây dựng quy trình đơn giản trên Simplamo” là một sự kiện trực tuyến dành cho những người quan tâm đến việc tạo và quản lý quy trình công việc trên nền tảng Simplamo. Simplamo là một công cụ quản lý công việc trực tuyến mạnh mẽ và dễ sử dụng, giúp tổ chức và đồng bộ hóa các quy trình trong doanh nghiệp.

Trong webinar này, người dẫn chương trình sẽ hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Simplamo để xây dựng một quy trình đơn giản. Người tham gia sẽ được tìm hiểu về các tính năng và công cụ của Simplamo, cách tạo và thiết lập các bước công việc, cách giao assign nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, cách theo dõi tiến độ và điều chỉnh quy trình.

Webinar sẽ sử dụng một giao diện đồ họa trực quan để minh họa các bước và thao tác trên Simplamo. Người tham gia cũng sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp với người dẫn chương trình để trả lời câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

Đối tượng tham gia webinar có thể là các doanh nhân, nhà quản lý dự án, quản lý nhóm và những ai quan tâm đến việc tối ưu hóa quy trình công việc trong tổ chức của mình. Người tham gia không yêu cầu có kiến thức trước về Simplamo, vì webinar sẽ bắt đầu với những khái niệm cơ bản và dần dẫn dắt người tham gia qua các bước tiếp theo.

Sau webinar, người tham gia sẽ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng và quản lý quy trình công việc trên Simplamo. Sự hiểu biết này sẽ giúp họ tăng cường hiệu suất làm việc, tăng khả năng theo dõi và kiểm soát tiến độ công việc, và nâng cao sự tổ chức và hiệu quả trong công việc hàng ngày.