Skip to main content
DỰ ÁN VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TRÊN SIMPLAMO

Hướng dẫn cách sử dụng tính năng “Dashboard“

Đến hẹn lại lên chương trình Webinar Online Training đã quay trở lại trong tuần này. Chủ đề: Hướng dẫn thiết lập Dashboard Thiết lập dashboard giúp cung cấp một cái nhìn tổng quan và dễ hiểu về dữ liệu và thông tin quan trọng, từ đó hỗ trợ quá trình quản lý và ra quyết định trong nhiều lĩnh vực và mục đích khác nhau. Theo dõi thông tin về chuỗi Webinar tại: hhtps://simplamo.com/webinars/