Skip to main content

Đăng ký trải nghiệm ngay

Nhận Demo toàn bộ tính năng phần mềm

  Giải pháp quản trị mục tiêu cho Doanh nghiệp bán lẻ Tăng trưởng - Mở rộng - Nhân chuỗi cửa hàng (1)
  simplamo-mobile

  Đăng ký trải nghiệm ngay

  Nhận Demo toàn bộ tính năng phần mềm

   5 sai lầm QUẢN TRỊ MỤC TIÊU Doanh nghiệp thường gặp

   Quản trị mục tiêu đóng vài trò quan trọng trong doanh nghiệp, giúp loại bỏ 50% LÃNG PHÍ vào các công việc không có ý nghĩa và tăng 200% HIỆU SUẤT làm việc, thế những không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng thành công, chủ yếu đến từ 5 SAI LẦM sau:

   Xây dựng KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024 và quản trị mục tiêu THỰC CHIẾN với Simplamo

   Simplamo

   Để giải quyết thực trạng trên, giúp Doanh nghiệp gỡ rối và đạt được mục tiêu như kỳ vọng, Simplamo – Phần mềm Quản trị & Thực thi Mục tiêu hiện đại đến từ Hoa Kỳ, chính là sự lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp khi đáp ứng cả hai yếu tố:

   • PLAN – Kế hoạch
   • EXECUTION – Thực thi

   - BỘ GIẢI PHÁP CỦA SIMPLAMO -

   BỘ GIẢI PHÁP CỦA SIMPLAMO

   Khung xây dựng kế hoạch kinh doanh
   BÀI BẢN, HIỆU QUẢ

   phần mềm simplamo - bảng rocks

   Khung theo dõi đội ngũ thực thi mục tiêu
   NHỊP NHÀNG, ĐỒNG BỘ

   cuộc hợp trên simplamo

   ĐIỂM KHÁC BIỆT

   Khung cuộc họp hiệu suất của Simplamo được yêu thích tại hơn 200,000 doanh nghiệp trên toàn thế giới, được đánh giá là điểm khác biệt nổi trội, tạo nên lực đẩy mạnh mẽ trong tổ chức bằng cách:

   • Theo dõi định kỳ và đồng bộ hoạt động tại các phòng ban
   • Gắn kết đội ngũ vào mục tiêu chung
   • Nâng cao NĂNG LỰC THỰC THI cho đội ngũ: biết cách phân rã mục tiêu, xác định ưu tiên và giải quyết vấn đề
   simplamo cuộc họp
   Tối ưu chi phí vận hành

   Khung cuộc họp hiệu suất của Simplamo được yêu thích tại hơn 100+ doanh nghiệp, được đánh giá là điểm khác biệt nổi trội, giúp kiểm soát và đồng bộ hoạt động tại các phòng ban, gắn kết đội ngũ vào mục tiêu chung, nâng cao năng lực xử lý vấn đề và giúp đội ngũ làm chủ mục tiêu.

   Củng cố nội lực MẠNH MẼ, xây dựng chiến lược THÔNG MINH và thực thi mục tiêu HIỆU QUẢ!

   Sự kết hợp của tinh hoa quản trị hiện đại (10)

   Khách hàng nói về Simplamo