Skip to main content
DỰ ÁN VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TRÊN SIMPLAMO

[Webinar 02] Hướng dẫn cách tổ chức Cuộc Họp Quý

🚀Tiếp nối sự thành công của chuỗi Webinar định kỳ vào thứ 5 (2 tuần 1 lần) với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp vận hành trên Simplamo đạt hiệu quả cao hơn trong công tác quản trị.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, vậy là chúng ta đã cùng đội ngũ của mình trãi qua Quý 3 đầy những thách thức và nổ lực. Từ phía Simplamo thấu hiểu nhu cầu và sự cần thiết của cuộc họp hàng quý đối với Quý Khách Hàng. Vậy nên trong buổi Webinar ngày 28/09 sẽ được tổ chức với chủ đề: Hướng dẫn cách tổ chức cuộc họp hàng quý trên Simplamo.

Lợi ích của việc tổ chức cuộc họp hàng quý là gì?

-Cuộc họp hàng quý sẽ giúp quý Anh/Chị

  • Một tầm nhìn/định hướng rõ ràng
  • Kế hoạch thực thi rõ ràng cho quý tiếp theo
  • Giải quyết được tất cả các vấn đề chính

Với bộ khung cuộc họp được sắp xếp logic và khoa học trên Simplamo tin chắc rằng Quý anh chị sẽ cảm nhận được chất lượng của cuộc họp quý được cải thiện và đảm bảo được chất lượng.

Tìm hiểu tính năng họp quý tại đây: Cuộc họp Quý | Help Center Simplamo