Skip to main content
làm thế nào tổ chức và chủ trì cuộc họp hiểu quả

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỔ CHỨC VÀ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP HIỆU QUẢ ?

Là nhà quản lý- lãnh đạo, vai trò tổ chức và chủ trì các cuộc họp với đội ngũ rất quan trọng. Mục đích của một cuộc họp không chỉ là trao đổi mà là chuẩn bị hành động. Người chủ trì cần phải biết cách dẫn dắt đội ngũ đi đúng hướng và ra được các quyết định mang tính sống còn cho tổ chức. Mặc dù năng lực chuyên môn rất tốt, nhưng rất nhiều nhà quản lý-lãnh đạo lại không tự tin về kỹ năng tổ chức và chủ trì cuộc họp của mình. Các buổi nói chuyện dài lê thê không hồi kết, hay chỉ có mỗi sếp nói dần trở thành bữa cơm quen thuộc trong văn hóa doanh nghiệp.

⚡️ Các vấn đề không được giải quyết, các quyết định đưa ra không có nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện gây ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh chỉ vì không biết cách tổ chức cuộc họp hiệu quả! Bạn có muốn việc họp hành gây ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp??? Hãy thay đổi cách tổ chức và chủ trì cuộc họp ngay hôm nay, bằng cách áp dụng cuộc họp hiệu quả từ Simplamo, Nền tảng điều hành doanh nghiệp toàn diện chuẩn Hoa Kỳ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA CUỘC HỌP NÀY:

🔸Bắt đầu và kết thúc đúng giờ.

🔸 Có khung chương trình và thời lượng cố định cho mỗi phần.

🔸 Cơ chế khuyến khích mọi thành viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

🔸 Tích hợp phương pháp giải quyết vấn đề thông minh.

🔸 Có phần mềm số hóa để lưu trữ thông tin và kiểm tra các chỉ số, mục tiêu trên cùng một platform.

🔸 Các công việc Todo được tạo ra khi mỗi vấn đề được giải quyết và gửi email nhắc việc cho từng nhân viên.

🔸 Có chức năng tổng kết và gửi biên bản ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Kỹ năng tổ chức và chủ trì cuộc họp của Bạn sẽ được nâng cấp khi áp dụng thuần thục cuộc họp này. Và quan trọng hơn hết, các cuộc họp sẽ trở thành nơi biến mọi vấn đề thành giải pháp, đưa ra các quyết định quan trọng và giúp phát huy sức mạnh của tập thể.