Skip to main content
khó khăn và triển khai KPI OKR và hướng đi cho doanh nghiệp

Webinar 02: “KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI KPI/OKR VÀ HƯỚNG ĐI CHO DOANH NGHIỆP”

Doanh nghiệp càng phát triển đòi hòi người làm chủ phải càng dành nhiều thời gian hơn cho kiểm soát và quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên, đó là lý do mà nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay tìm đến các phương pháp quản trị như KPI, OKR,… để vận hành tổ chức của mình. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng triển khai thành công, thực tế cho thấy hơn 90% doanh nghiệp thất bại khi áp dụng KPI và OKR vào vận hành. Vậy lối đi nào cho doanh nghiệp khi đối mặt với những khó khăn này? 👉 Trong chương trình webinar lần này, chúng tôi sẽ tập trung khai thác những khó khăn thường gặp và đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp quản trị mục tiêu thành công. 🍀 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡: ➖ 𝟏. 𝐊𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐊𝐏𝐈/𝐎𝐊𝐑 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲: Đã áp dụng nhiều phương pháp quản trị như KPI, OKR vào tổ chức của mình, nhưng đều không mang đến thành công như mong đợi. Chủ doanh nghiệp đã gặp phải những khó khăn gì? Câu chuyện thực tế được chia sẻ bởi chính người trong cuộc. ➖ 𝟐. 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐊𝐏𝐈/𝐎𝐊𝐑 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩: Platerra English đã làm thế nào để vừa mang KPI và OKR vào trong doanh nghiệp một cách hiệu quả? Làm thế nào để đội ngũ đồng lòng và nhất quán với mục tiêu của công ty? ➖ 𝟑. 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐊𝐏𝐈/𝐎𝐊𝐑 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂: Với sự trợ giúp của các công cụ quản trị hiện đại, doanh nghiệp hoàn toàn có thể xây dựng hệ thống mục tiêu thống nhất bao gồm cả OKR và KPI, đồng thời đo lường chúng một cách chính xác. Đâu là giải pháp phần mềm quản trị phù hợp?