Skip to main content
Careers

Business Development Manager (BDM)

Bộ phận Sales
Chức năng Business Development
Chức danh đối ngoại Business Development Manager
Range lương 18-22tr
Quản lý trực tiếp CEO

Lưu đồ

5 Vai trò / trách nhiệm chính

 • Đạt doanh số cam kết thông qua đối tác
 • Đạt doanh số thông qua chăm khách hàng lớn
 • Tích cực gặp gỡ đối tác, Khách hàng để giới thiệu giải pháp, gieo rắc vào tâm trí khách hàng
 • Tìm kiếm và ký kết, đóng gói các thỏa thuận đối tác
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ để đối tác bán hàng nhiều hơn

KPI đánh giá công việc

Tần Suất Đo Tên Scorecard Mục Tiêu Cách Tổng Hợp Dữ Liệu
Tuần Số lượng meeting với KH / Cơ hội >=6 Số cuộc hẹn có meeting report trên hệ thống Odoo
Tuần Số lượng cơ hội / chào giá >= 2 Các cuộc hẹn được chuyển thành cơ hội và có chào giá gửi đến khách hàng
Tuần Giá lượng cơ hội / chào giá 200tr Gửi chào giá đến khách hàng với giá trị mỗi khách hàng tối thiểu 100tr
Tháng Số lượng đối tác mới >=4 Phát triển đối tác mới tham gia vào nền tảng Simplamo, và hỗ trợ đối tác bán hàng
Tháng Doanh số từ đối tác >= 100tr Giúp đối tác bán hàng, trong đó mỗi tháng mỗi đối tác cần đạt tối thiểu 1KH
Tháng Doanh số từ KH lớn >= 300tr 1 Khách hàng lớn 1 tháng bao gồm phần mềm + Chương trình huấn luyện

Các kế hoạch hằng năm

Tên Rock Danh sách Milestone
Mở Rộng Thị Trường thông qua Đối Tác Chiến Lược
 1. Xác định và đánh giá danh sách tiềm năng của đối tác chiến lược.
 2. Tổ chức hội nghị và cuộc họp với ít nhất 50 đối tác tiềm năng.
 3. Ký kết hợp đồng với ít nhất 25 đối tác mới.
 4. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược đối tác dựa trên kết quả và phản hồi.
Tăng Doanh Số thông qua Chăm Sóc Khách Hàng Lớn
 1. Xác định và phân loại danh sách khách hàng lớn hiện tại và tiềm năng.
 2. Tổ chức các buổi workshop tư vấn giải pháp cho top 30 khách hàng lớn.
 3. Ký kết và mở rộng hợp đồng với ít nhất 12 khách hàng lớn.
 4. Đánh giá mức độ hài lòng và nhu cầu mới của khách hàng lớn để điều chỉnh chiến lược.
Tăng Cường Hoạt Động Gặp Gỡ và Giới Thiệu Giải Pháp
 1. Lập kế hoạch và lên lịch cho ít nhất 72 cuộc gặp trong năm.
 2. Hoàn thành 25% số cuộc gặp, tập trung vào việc giới thiệu và gieo rắc giải pháp.
 3. Tổng kết và đánh giá hiệu quả các cuộc gặp, điều chỉnh kế hoạch nếu cần.
 4. Hoàn thành toàn bộ kế hoạch, tổng kết kết quả và rút kinh nghiệm cho năm tiếp theo.
Xây Dựng và Duy Trì Mối Quan Hệ Đối Tác
 1. Phát triển và triển khai chương trình đánh giá và phản hồi định kỳ cho đối tác.
 2. Tổ chức ít nhất 2 sự kiện networking cho đối tác.
 3. Triển khai các chương trình hỗ trợ và đào tạo để tăng cường kỹ năng
  bán hàng cho đối tác.
 4. Tổng kết và ghi nhận các đối tác xuất sắc, đề xuất cải thiện chương trình cho năm sau.

Yêu cầu kinh nghiệm

 1. Kinh Nghiệm Làm Việc: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Business Development, Sales, hoặc một lĩnh vực liên quan, đặc biệt là trong ngành công nghệ hoặc sản phẩm số.
 2. Kinh Nghiệm với OKRs và KPIs: Có khả năng thiết lập, theo dõi và đạt được mục tiêu dựa trên hệ thống OKRs và KPIs, cũng như hiểu biết về Balanced Scorecard (BSC) để đo lường hiệu suất.
 3. Thành Tựu Đối Tác và Khách Hàng: Có kinh nghiệm phát triển mạng lưới đối tác, ký kết và quản lý các thỏa thuận, cũng như xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng lớn.
 4. Kinh Nghiệm Quốc Tế: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc hoặc phát triển kinh doanh ở cấp quốc tế.

Yêu cầu năng lực

 1. Giao Tiếp và Đàm Phán: Xuất sắc trong kỹ năng giao tiếp và đàm phán, có khả năng thuyết phục và truyền đạt các giải pháp phức tạp một cách dễ hiểu.
 2. Phân Tích và Giải Quyết Vấn Đề: Năng lực phân tích cao, có khả năng đánh giá tình hình, xác định cơ hội, và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả.
 3. Quản Lý Dự Án: Có khả năng quản lý nhiều dự án cùng một lúc, ưu tiên công việc và duy trì tiến độ trong môi trường làm việc nhanh và thay đổi.
 4. Kiến Thức Về Sản Phẩm và Thị Trường: Hiểu sâu về sản phẩm của Simplamo và những đặc điểm, xu hướng của thị trường mục tiêu.
 5. Lãnh Đạo và Hợp Tác: Có khả năng lãnh đạo, khuyến khích và phát triển đội nhóm, cũng như làm việc hiệu quả trong môi trường hợp tác với các phòng ban khác như marketing, sản phẩm và dịch vụ khách hàng.
 6. Kỹ Năng Công Nghệ: Thông thoáng với công nghệ và các công cụ phần mềm liên quan, có khả năng nhanh chóng học hỏi và áp dụng công nghệ mới vào công việc.

Văn hóa làm việc

 1. Làm chủ: Cam kết với mục tiêu, phải tự giải quyết vấn đề khi đối diện
 2. Tốc độ: Nhanh chóng cải tiến liên tục, và thực thi hiệu quả
 3. Lắng nghe: Lắng nghe đội nhóm, đưa ra mục tiêu quan trọng
 4. Tỉ mỉ: Chất lượng tốt, chăm chút và từng sản phẩm chuyển giao
 5. Cải tiến: Cải tiến, và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Trình độ công việc, kỹ năng cần thiết

Trình độ chuyên môn
 • Đại học
Trình độ ngoại ngữ
 • Trình độ C
Kỹ năng giao tiếp trong công việc
 • Lãnh đạo
 • Giao tiếp
 • Thuyết trình
 • Làm việc nhóm
 • Tổ chức công việc
 • Giải quyết vấn đề
 • Thuyết trình
 • Đàm phán
 • Giao việc
 • Lãnh đạo
 • Soạn thảo văn bản
 • Quản lý hồ sơ
 • Đánh giá NV
 • Phỏng vấn
 • Tự học
 • Hội họp
 • Viết lách