Skip to main content

Ms. Anna Nghĩa Nguyễn

Simplamo Expert Coach
Founder Simplamo

10+ năm
Kinh nghiệm

Khu vực
Hồ Chí Minh – Hà Nội

30

DN đã triển khai

50

Dự án thành công

3

Năm triển khai Simplamo

Câu chuyện chuyên gia

2008                          Thạc sĩ Bách Khoa Hà Nội
2020                          Theo học chương trình MBA
2008 – 2018             Giảng viên Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Từ 2021                    Founder Công ty Cổ phần Simplamo Enterprise
Từ 2021                    Chuyên gia triển khai Hệ điều hành Simplamo

Trước khi khởi nghiệp với Simplamo, Nghĩa đã từng công tác tại các Doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn, và cũng đã áp dụng các mô hình quản trị như OGSM, BSC, KPI để đưa Doanh nghiệp vượt qua các giai đoạn khó khăn, chạm trần. Nhưng vì các mô hình này khá phức tạp, tập trung vào chiến lược nhiều hơn là thực thi nên không áp dụng được, gây nên rối loạn cho đội ngũ.

Từ đó, Nghĩa tâm huyết phải tìm ra một cách thức giúp đội ngũ tập trung vào yếu tố “thực thi”, biến chiến lược thành hành động cụ thể và mang về hiệu quả thật sự. Và đó cũng là lý do ra đời của Simplamo – Hệ điều hành thực thi mục tiêu Đơn giản mà Hiệu quả.

Từ năm 2021 đến nay, Simplamo đã giúp cho rất nhiều Doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực thi, chạm trần và đội ngũ rối loạn xây dựng một cơ chế vận hành bài bản, tập trung vào thực thi và tăng trưởng từ 10-20%/năm

Doanh nghiệp đã triển khai

Đa dạng ngành nghề lĩnh vực

Simplamo

Hệ điều hành thực thi Mục tiêu Đơn giản mà Hiệu quả, ứng dụng KPI, OKRs, BSC, 4DX

Đơn giản

Dễ áp dụng và đạt hiệu quả nhanh chóng

Trao quyền

Nâng cao năng lực thực thi đội ngũ, gắn kết & trách nhiệm

Tăng trưởng

Tập trung thực thi Mục tiêu, chinh phục Tầm nhìn

Một nền tảng dành cho CEO
thực thi chiến lược

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, tập trung chinh phục các mục tiêu 90 ngày, 1 năm và 3 năm.

phần mềm simplamo
1
OKR & Goals S.M.A.R.T Goals 90 days planning, tracking & execution OKR & Goals Detail
2
KPI, Metrics & Business Data Monitor and visualize your business metrics Weekly, Quarterly, Annualy KPI, Metrics & Business Data</strong> Monitor and visualize your business metrics Weekly, Quarterly, Annualy Detail
3
Meeting Scientific and effective meeting frame Weekly, Quarterly, Annual Meeting Detail
4
HR Performance 1:1 meetings, feedback, performance review HR Performance Detail

100

Doanh nghiệp áp dụng

5

Quốc gia

300

Buổi triển khai được thực hiện

10

Chuyên gia triển khai

Simplamo Process

Quy trình triển khai Simplamo thành công cho Doanh nghiệp

1
1
OKR and S.M.A.R.T Goals are Planned, tracked and executed in 90 days. Detail
2
KPI, Metrics & Business Data are Tracked and easy to overview your business at any moment. Detail
3
Meeting Science and effect with Weekly, Quarterly, Annually meeting frame. Detail
4
HR Performance with 1:1 meetings, feedback, performance review. Detail

Gặp gỡ 1:1 với Chuyên gia

60 phút gặp gỡ trực tiếp với chuyên gia mang về nhiều giá trị

Hiểu về các mô hình quản trị nổi tiếng BSC, OKR, KPI, 4DX

Tìm hiểu 6 khía cạnh vận hành Doanh nghiệp bài bản, hiệu quả

Nhận các form mẫu Kế hoạch kinh doanh, thiết lập mục tiêu chuẩn Hoa Kỳ

Explore Simplamo, the ultimate KPI/OKRs/BSC/4DX – focused SaaS solution, designed to propel your business to new heights. Book a demo today.

 • Efficiency
 • Goal Alignment
 • Performance Tracking

Đặt lịch Meeting

Gặp gỡ 1:1 với Chuyên gia Simplamo

  All-in-one Business Management Platform

  Comprehensive business Management, employees empowerment, reaching KPI/OKRs/OGSM/BSC goals just in a simple tool

  Rock

  OKRs & Goals

  Focus on 90 – day plans

  Scorecard

  Scorecard

  Measure performances

  OC

  Organization Chart

  Clear responsibilities

  vision

  Vision

  Share Long-term vision

  meeting

  Meeting

  Run better meetings

  process

  Conversation

  1:1, Updates, Feedback

  Icon

  Performance

  Analyze, Grow plan

  process

  Process

  Simple, Read, Apply

  Grow Business & Empower People

  Grow Business & Empower People

  Grow Business & Empower People

  Grow Business & Empower People

  Grow Business & Empower People

  Grow Business & Empower People

  Grow Business & Empower People

  Grow Business & Empower People

  Grow Business & Empower People

  Grow Business & Empower People

  True Platform for CEO

  Run Business Simply and More

  Empower People, Increase Connection, Grow Company with Simplamo

  Start your trial